Földrajzi közlemények 1943.

FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK BULLETIN GÉOGRAPHIQUE GEOGRAPHICAL REVIEW BOLLETTINO GEOGRAFICO GEOGRAPHISCHE MITTEILUNGEN LXXI. KÖTET. 1943. 1. SZÁM. SZERKESZTI: KÉZ ANDOR És MENDÖL TIBOR vitéz TEMESY GYŐZŐ KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL TARTALOM: Kéz Andor dr.: Újabb terraszrnegfigyelések a Zala mentén ... Bulla Béla dr.: Geomorfológiai megfigyelések a Balatonfelvidéken . . Peja Győző dr.: Adatok a Máramarosi medence déli peremének morfo­lógiájához Bandat Horst dr.: A nyugateelebeszi Lariang-medence Aujeszky László dr.: A domborzati eső kérdésének ma Irodalom Társasági ügyek Beérkezett könyvek állása 1 18 45 56 66 73 85 86 KiADJA A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG EDITED: VERLAG : EDITION PAR LA í HUNGARIAN UNGARISCHE GEOGRA PHISCHE SOCIÉTÉ HONGROISB GEOGRAPHICAL SOCIETY GESELLSCHAFT DE GEOGRAPHIE BUDAPEST VIII., ESTERHÁZY-UTCA 30.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék