Földrajzi közlemények 1944–1947.

fr af f-i 4 Sr : I < * v FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK BULLETIN GÉOGRAPHIQUE. GEOGRAPHICAL REVIEW BOLLETTINO GEOGRAFICO GEOGRAPHISCHE MITTEILUNGEN LXXII. KÖTET. 1944. 1. SZÄM. SZERKESZTI: • KÉZ ANDOR ÉS MENDÖL TIBOR vitéz TEMESY QYÖZÖ KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL TARTALOM: Horváth Károly dr.: Fest Aladár dr. emlékezete ... • 1 Bulla Béla dr. és Láng Sándor dr.: Geomorfológiai tanulmányok a Lápos-vidéken 3 Györkös Erzsébet dr.: Homokvidékeink mezőgazdasági súlyának főté­nyezői 43 Farkas László dr.: A pesti körcsatorna története 66 Irodalom 74 Beérkezett könyvek 78 KIADJA A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG EDITED : VERLAG: EDITION PAR LA 1 HUNGARIAN UNGARISCHE GEOGRAPHISCHE SOC1ÉTÉ HONGROISB GEOGRAPHICAL SOCIETY GESELLSCHAFT DE QßOGRAPHIB BUDAPEST VILI* ESTERHÁZY-UTCA 30,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék