Földrajzi közlemények 1962.

FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA FŐSZERKESZTŐ: PÉCSI MÁRTON SZERKESZTŐ: MIKLÓS GYULA, GYÖRKÖS ERZSÉBET SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: KÁDÁR LÁSZLÓ, KÉZ ANDOR, KOCH FERENC, RADÓ SÁNDOR, ZÓLYOMI BÁLINT, ANTAL ZOLTÁN Szerkesztőség: Budapest, VI., Népköztársaság útja 62. Telefon: 117—-688 Megjelenik negyedévenként. — Előfizetési díj egy évre 32.— Ft Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a Posta Központi Hírlap Irodánál. (Budapest V., József nádor tér 1.) és bármely postahivatalnál. Csekkszámlaszám; egyéni 61.257 közületi 61.066 (vagy átutalás a M. N. B. 47. sz. folyószámlájára) TÁRTALOM Értekezések Dr. Bulla Béla : Magyarország természeti tájai 1 Kovács Csaba : Johann Heinrich von Thünen agrárföldrajzi jelentősége 17 Dr. Gertig Béla : Somogy megye mezőgazdasági földrajza 45 Dr. Bona Imre : Somogy megye iparának alapvető földrajzi jellemvonásai 71 Szemle Miholics József : Szovjet Közép-Ázsia természeti földrajza 87 Irodalom Károlyi Zsigmond : A vízhasznosítás, vízépítés és vízgazdálkodás története Magyar­országon (Bendejy László dr.) 98 Louis, Herbert : Allgemeine Geomorphologie (Kéz Andor dr.) 100 F. J . Monkhouse : Landscape from the air (Borsy Zoltán dr.) 102 Kisebb Közlemények 103 Társasági Közlemények Köszöntjük Prinz Gyulát, Társaságunk 80 éves tiszteletbeli elnckét Jelentés az 1961. évre beküldött pályamunkákról 110 111

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék