Fons (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok) XI. évfolyam 2004.

1. szám

E számunk szerzői Nagy Sándor (Budapest Főváros Levéltára, levéltáros), Rácz Attila (történész), Seres Attila (MTA TTI, tudományos munkatárs), MTA TTI = Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete * Lapunkat támogatták: Budapest Főváros Levéltára Politikatörténeti Alapítvány NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Nemzeti Kulturális Alapprogram Levéltári Szakkollégium * A címlapon: Josif Rajacic érsek a szerb felkelők körében Ezernyolcszáznegyvennyolez. Az 1848/19-iki magyar szabadságharcz története képekben. Szerk.: Jókai Mór - Bródy Sándor-Rákosi Viktor. Budapest, 1898. 69. p. Felelős kiadó: Szentpétery Imre Történettudományi Alapítvány Szedte és nyomta a Budapest Főváros Levéltára Nyomdája Felelős vezető: Pesti Málta ISSN 1217-8020

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék