Fővárosi Közlöny, 1931 (42. évfolyam, 53-70. szám)

1931-09-01 / 53. szám

Ebben a szent hitben, ebben a bizakodást adó meggyőződésben teszem le koszorúmat Budapest székes­főváros közönsége nevében a magyar fellendülés nagy igehirdetőjének, Kazinczy Ferencnek szobrára. Liber Endre alpolgármester beszéde után a Magyar Tudományos Akadémia, valamint az irodalmi és művészeti egyesületek képviselői méltatták Kazinczy érdemeit és helyezték el koszorúikat. Új utcaelnevezések. A polgármester f. évi április hó 17.-én kelt 77.043/1931—III. számú határozatával tudomásul vette a Fővárosi Közmunkák Tanácsának 1930. évi december hó 16-án kelt 7886/1930. számú határozatát, amely szerint a X. ker., Horog-utcából a 38431/1. és 38431/2. hrsz. telkek közt északkeleti irányban ki­induló, a Bihari-utcával párhuzamosan haladó, a Szállás-utcáig terjedő és a szabályozásba 12, illetőleg 20 m. szélességben felvett névtelen utcát »Fokos­utcá«-nak ; f. évi április hó 17.-én kelt 77.046/1931—111. számú határozatával tudomásul vette a Fővárosi Köz­munkák Tanácsának 1930. évi december hó 16-án kelt 7886/1930. számú határozatát, amely szerint a X. ker., Salamon-utcából a 41540/90. és 41540/114. hrsz. telkek közt északnyugati irányban kiinduló, a Cserkesz­utcával párhuzamosan haladva a Bolgár-utcáig terjedő és a szabályozási tervbe 12 m. szélességgel felvett névtelen utcát »Mongol-utcá«-nak ; f. évi április hó 17.-én kelt 77.047/1931—111. számú határozatával tudomásul vette a Fővárosi Közmunkák Tanácsának 1930. évi december hó 16-án kelt 7886/1930. számú határozatát, amely szerint a VII. ker., Limanova-térből az 1899/a/4. hrsz. teleknél kiinduló és a Hajtsár-útba nyíló névtelen közt »Limanova-köz«-nek ; f. évi április hó 17.-én kelt 77.048/1931—111. számú határozatával tudomásul vette a Fővárosi Közmunkák Tanácsának 1930. évi december hó 16-án kelt 7886/1930. számú határozatát, amely szerint a VII. ker., Limanova-térből az 1898/a/13. hrsz. telek mentén kiinduló és a Róna-utcából nyíló, a szabályozásba 10 m. szélességgel felvett névtelen utcát »Limanova-utcá«-nak ; f. évi április hó 17.-én kelt 77.049/1931—III. számú határozatával tudomásul vette a Fővárosi Közmunkák Tanácsának 1930. évi december hó 16-án kelt 7886/1930. számú határozatát, amely szerint a VII. ker., Hajtsár-út és Róna-utcák között az 1899/a és 1899/b hrsz. telkek felosztása által kelet­kezett parcellák által határolt névtelen teret, a világháborúban nevezetessé vált csatatérről »Limatiova­tér«-nek ; f. évi április hó 17.-én kelt 77.052/1931—111. számú határozatával tudomásul vette a Fővárosi Közmunkák Tanácsának 1930. évi december hó 16-án kelt 7886/1930. számú határozatát, amely szerint a II. ker., Gábor Áron-utcából (volt Ákos-utca) a 12011. és 12291/4. hrsz. telkek közt északnyugati irányban kiinduíó, a Branyiszkó-útig terjedő és a szabályozásban 4 öl szélességgel felvett névtelen utcát, az 1848—49-i szabadságharc tábornokáról, a branyiszkói hősről »Guyon Richard-utcá«-nak ; f. évi április hó 17.-én kelt 77.054/1931—III. számú határozatával tudomásul vette a Fővárosi Közmunkák Tanácsának 1930. évi december hó 16-án kelt 7886/1930. sz. határozatát, amely szerint az I. ker., Hunyadlejtőből a 10529. és 10818. hrsz. telkek közt kiinduló, a Hunyadoromra vezető és a szabá­lyozásba 4 öl szélességgel felvett és a 10813. hrsz. teleknél tervezett parknál végződő útvonalat »/(tws-ú/<<-nak nevezte el. F. évi április hó 17.-én kelt 77.055/1931 —111. számú határozatával tudomásul vette a Fővárosi Közmunkák Tanácsának 1930. évi december hó 16-án kelt 17886/1930. számú határozatát, amely szerint az I. ker., Sopron-út elnevezést, mely jelenleg a Dombo­vári-úttól a Hengermalom-útig terjedő útszakaszra van alkalmazva, kiterjesztette a folytatásban levő, a Hengermalom-úton túl a székesfőváros határáig terjedő névtelen útvonalra ; f. évi április hó 17.-én kelt 77.056/1931 —111. számú határozatával tudomásul vette a Fővárosi Közmunkák Tanácsának 1930. évi december hó 16-án kelt 7886/1930. számú határozatát, amely szerint az I. ker., Ince-út elnevezést, mely jelenleg a Böször­ményi úttól a Németvölgyi-útig terjedő útszakaszra van alkalmazva, kiterjesztette az egyenes folytatásában levő, a Németvölgyi-úton túl az Orbánhegyi-útig terjedő, a szabályozási tervbe 20 m. szélességgel felvett névtelen útvonalra. F. évi március hó 24.-én kelt 77.057/1931—111. számú határozatával tudomásul vette a Fővárosi Közmunkák Tanácsának 1931. évi febr. hó 23-án kelt 690/1931. számú határozatát, amely szerint a II., ker., Kapy-utcából a Törökvész-út és Csalán­út között kiinduló, északnyugati irányban haladva, a Nagybányai-útig terjedő és a szabályozási tervbe 12 m. szélességgel felvett névtelen utcát, az elszakított területen levő Vöröstorony-szorosról »Vöröstorony­utcá«-nak ; f. évi március hó 24.-én kelt 77.058/1931—111. számú határozatával tudomásul vette, a Fővárosi Közmunkák Tanácsának 1931. évi február hó 23-án kelt 690/1931. számú határozatát, amely szerint az I. ker., Budaörsi-útból a 2625. és 2630. hrsz. telkek közt északnyugati irányban kiinduló,az Előpatak-utcáig terjedő és a szabályozási tervbe 10 m. szélességgel felvett névtelen utcát a Zemplén-megyei Homonna községről »Homontia-utcá«-nak ; f. évi március hó 24.-én kelt 77.059/1931—111. számú határozatával tudomásul vette a Fővárosi Közmunkák Tanácsának 1931. évi február hó 23-án kelt 690/1931. számú határozatát, amely szerint az I. ker., Bornemissza-utcából a 3252/18. hrsz. teleknél keleti irányban kiinduló, a szabályozási tervbe 12, illetve 22 m. szélességgel felvett és a Mohai-útig terjedő névtelen utcát »Alsókubin-utcá«-nak ; f. évi március hó 24.-én kelt 77.060/1931—111. számú határozatával tudomásul vette a Fővárosi Közmunkák Tanácsának 1931. évi február hó 23-án kelt 690/1931. számú határozatát, amely szerint az I. ker., Leiningen-útnak elnevezett útból a 3488/7. hrsz. teleknél kiinduló és nyugati irányban haladva az Ercsi-útig terjedő, a szabályozási tervbe 8 öl szélességgel felvett névtelen utcát, az 1848—49. szabadságharc vértanú honvédtábornokáról, Pölten­berg Ernőről »Pöltenberg-utcá«-nak; f. évi március hó 24.-én kelt 77.061/1931—III. számú határozatával tudomásul vette a Fővárosi Közmunkák Tanácsának 1931. évi február hó 23-án kelt 690/1931. számú határozatát, amely szerint az I. ker., Tétényi-útból a 3191/3. hrsz. teleknél kiinduló déli irányban haladva, a Fehérvári-út és Andor-utca találkozásáig terjedő, a szabályozási tervbe 30 m. szélességgel felvett névtelen utat az 1848—49. szabadságharc vértanú honvédtábornokáról, gróf Leiningen Károlyról »Leiningen-úk-mk nevezte el.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék