Fővárosi Közlöny, 1938 (49. évfolyam, 32-69. szám)

1938-07-08 / 38. szám

János dr. 87, Kövesligethy Miklós dr. 87, Steinherz Simon 87, Magyar Miklós 87, Fiiredy Lajos külső szakértő 87, Preszter Rezső külső szakértő 87. Budapest Székesfőváros Gázművei üzemi választ­mányának hat tagsági helyére : Becsey Antal 87, Nagy László dr. 86, Horovitz Gábor 86, Pfeifer Ignác 87, Fináli István külső szakértő 87, Székely János külső szakértő 87. Budapest Székesfőváros Vízművei üzemi választmányának hat tagsági helyére : Hencz Lajos dr. 87, Szegő Béla 87, Szepessy Albert 86, Szőke Gyula dr. 86, Domonkos Gyula külső szakértő 87, FarkasSándor külső szakértő 87. Budapest Székesfőváros Gyógyfürdői és Gyógy­forrásai üzemi választmányának hat tagsági helyére : Apponyi György gróf 87, K. Császár Ferenc 87, Kállay Tamás dr. 87, Lázár Emil 87, Izsák Gyula külső szakértő 87, Weszelszky Gyula dr. külső szakértő 87. A Községi Élelmiszerárusító Üzem üzemi választmányának hat tagsági helyére : Diószeghy János 87, vitéz Juhász Jenő dr. 87, Pakányi Ferenc 87, Reisz Mór 86, Hivert dr. külső szakértő 87, Petheő Béla külső szakértő 87. A Községi Kenyérgyár üzemi választmányának hat tagsági helyére : Bechtler Péter 87, Szentesi József 86, Vály Ferenc dr. 87, Vitéz Aladár 87, ifj. Pfeifer János külső szakértő 87, Szilágyi Ferenc külső szakértő 87. A Községi Lóhúsüzem üzemi választmányának hat tagsági helyére: Hegedűs Bertalan dr. 87, Reisz Mór 87, Struczky Sándor 87, Vas Imre 87, Lóskay István külső szakértő 86, Wayand Miklós külső szakértő 87. A Községi Temetkezési Intézet üzemi választmányának hat tagsági helyére: Halász Alfréd 87, Kabakovits József dr. 87, Kertész Elemér 87, Krizs Árpád dr. 87. Kosztandi István külső szakértő 87, Seidl József külső szakértő 87. A Hirdetővállalat üzemi választ­mányának hat tagsági helyére : Deutsch Jenő 87, Katona János 87, Szakái Antal dr. 87, Vörösváry Miklós dr. 87, v. Kosztolányi Gusztáv külső szak­értő 87, Magyary Kossá Aladár külső szakértő 87. Az elnöki szakbizottság 15 tagsági helyére : Baján Ferenc dr. 87, vitéz Bartha László 87, Bródy Ernő dr. 87, Gál Benő 87, Gyürey Rudolf 87, Hatolkay Kázmér 87, Hegedűs Amand 87, Hencz Lajos dr. 87, Lévai Sándor 86, Lotz Antal dr. 87, Molnár László 87, Nagy Ferenc 87, Petzrik Jenő dr. 87, Tóth Gábor 87', Vörösváry Miklós dr. 87. Az út- és csatornaépítési szakbizottság tizenöt tagsági helyére : Bechtler Péter 87, Bényi Károly dr. 87, K. Császár Ferenc 87, Dorner Gyula 87, Halter Károly 87, Hegedűs Bertalan dr. 87, Kuncze Lajos dr. 87, Miliők Sándor 87, Müller Antal 86, Németh Gyula 87, Pásztor Imre 87, ifj. Paulheim Ferenc 87, Petzrik Jenő dr. 86, Pfeifer Ignác 87, Szegő Béla 87. A városrendezési és magánépítési szakbizottság tizenöt tagsági helyére: Büchler József 87, Dorner Gyula 87, K. Császár Ferenc 87, Farkas Zoltán dr. 87, Harrer Ferenc dr. 87, Katona János 87, Kronberg József 87, Kuncze Lajos dr. 87, Mandl Oszkár dr. 87, Miklós Ferenc dr. 87, Petra­csek Lajos dr. 87, Rassay Károly dr. 87, Schoditsch Lajos 87, Vörösváry Miklós dr. 87, Wellisch Andor 87. A közjogi és katonai illetőségi szakbizottság tizenöt tagsági helyére: Aichner Albert dr. 87, gróf Apponyi György 87, v. Bartha László 87, Divényi Károly dr. 87, Farkas Zoltán dr. 87, Gerlóczy Endre dr. 87, Hedry Aladár dr. 87, Hüttl Károly dr. 87, Kertész Elemér 87, v. Pesthy Müller József Leó 87, Révész Mihály dr. 87, Rupert Rezső dr. 87, Szakái Antal dr. 87, Szepessy Albert 87, Viczián István dr. 87. A közlekedési szakbizottság tizenöt tagsági helyére : Botzenhardt János dr. 87, Hajnóczy Béla dr. 87, Halász Alfréd 87, Homonnay Tivadar dr. 87, Kabakovits József dr. 87, Kartsoke Alajos dr. 87, Kertész Elemér 87, Kövesligethy Miklós dr. 87, Kronberg József 87, Lázár Emil 87, Magyar Miklós 87, Miliők Sándor 87, v. Somogyi Béla dr. 87, Szántay István 87, Vály Ferenc dr. 87. A pénzügyi szakbizottság huszonöt tagsági helyére: Bánóczi László dr. 87, Bessenyey Zénó dr. 87, Bródy Ernő dr. 87, Büchler József 87, Cselényi Pál dr. 87, Csilléry András dr. 87, Ernszt Sándor dr. 87, Harrer Ferenc dr. 87, Horovitz Gábor 87, Kozma Jenő dr. 87, Láng Lajos dr. 87, Lázár Ferenc dr. 87, Müller Antal 87, Párkány Frigyes dr. 87, Petracsek Lajos dr. 86, Petrovácz Gyula 87, Peyer Károly 87, Raffay Sándor dr. 86, Rassay Károly dr. 87, Révész Mihály dr. 87, v. Somogyi Béla dr.- 87, Szőke Gyula dr. 87, Terbócz Imre 87, Zsitvay Tibor dr. 87, Bényi Károly dr. 87. A közoktatási szak­bizottság tizenöt tagsági helyére : gróf Apponyi György 87, Bánóczi László dr. 87, Bednárz Róbert 87, Brózik Bódog dr. 87, Csorna Zsigmond 87, Dongó Orbán 87, Gáldy Béla 87, v. Juhász Jenő dr. 87, Kasics Margit 87, Kertész Elemér 87, Nagy Ferenc 87, Pfeifer Ignác 87, Pollák Ferencné 87, Raffay Sándor dr. 87, Szepessy Albert 87. A köz­élelmezési szakbizottság tizenöt tagsági helyére: Deutsch Jenő 87, gróf Eszterházy Móric 87, Lévai Sándor 87, Magyar Miklós 87, Pakányi Ferenc 87, Reisz Mór 87, Sárkány Ferenc 87, Schmidt Richárd 87, Struczky Sándor 87, Szentjóby-Staub Elemér 87, Tóth Gábor 87, Usetty Béla dr. 87, Vas Imre 87, Vály Ferenc dr. 87, Viczián István dr. 87. A köz­jótékonysági és szociálpolitikai szakbizottság tizenöt tagsági helyére: Aichner Albert ,dr. 87, Gaár Vilmos dr. 87, Gál Benő 87, Halász Alfréd 87, Hegedűs Amand 87, Hegedűs Bertalan dr. 87, Hüttl Károly dr. 87, Mihalovics Zsigmond 87, Pollák Ferencné 87, Sárkány Ferenc 87, Szabó Imre 87, Szentesi József 87, Toperczer Ákosné 87, Vályi Lajos dr. 87, Vörösváry Miklós dr. 87. A közegészségügyi szakbizottság tizenöt - tagsági helyére : Berkes Jenő dr. 87, Csilléry András dr. 87, Darányi Gyula dr. 87, Diószeghy János 87, Dongó Orbán 87, Kasics Margit 87, Krizs Árpád dr. 87, Lázár Emil 87, v. Pesthy Müller József Leó 87, Pollatschek Elemér dr. 87, Szabó ^Géza dr. 87, Szentesi József 87, Tauffer Gábor dr. 87, Vályi Lajos dr. 87, Windisch Ödön dr. 87. A város­gazdasági szakbizottság tizenöt tagsági helyére: Becsey Antal 87, Bocsáry Kálmán dr. 87, Boros László 87, Gazdy Jenő 87, Halász Alfréd 87, Homonnay Tivadar dr. 87, Horovitz Gábor 87, vitéz Juhász Jenő dr. 87, Lédermann Mór 87, Lotz Antal dr. 87, Nagy László dr. 87, v. Pesthy Müller József Leó 87, Reisz Mór 87, Ripka Ferenc dr. 87, Szakái Antal dr. 87. A vízvezetéki és világítási szakbizottság tizenöt tagsági helyére: Aichner Albert dr. 87, Barcs Kálmán 87, Becsey Antal 87, Gidró László dr. 87, Kossalka János dr. 87, Pásztor Imre 87, Petracsek Lajos dr. 87, Petzrik Jenő dr. 87, Pfeifer Ignác 87, Steinherz Simon 87, Szabó József

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék