Fővárosi Közlöny, 1945 (56. évfolyam, 1-81. szám)

1945-09-25 / 60. szám

szükséges bejelentési íveket is. Az általános adó­összeírási, házbérbevallási és keresetbejelentési ívek begyűjtésénél a háztömb- és házmegbízottak is közreműködnek. Az 5330/1945. M. E. számú rendelet az alkalma­zottak kereseti adójának kivetési kulcsát újból meg­állapította és heti 800 pengőig, illetőleg havi 3200 pengőig mentesítette az illetményeket az adó terhe alól. A fővárosba érkező áruszállítmányoknak a fogyasztási adó szempontjából fokozottabb ellen­őrzése végett a javadalmi őrség létszámát felvétel útján 32 fővel emeltük. Az augusztus havi adóbevételek annyira ked­vezően alakultak, hogy a főváros háztartásának vite­léhez ebben a hónapban — a felszabadulás óta első­ízben — nem voltunk kénytelenek igénybevenni külön kormánykölcsönt. Az adóbevételek és a fő­város egyéb bevételei tehát fedezték a hónap folya­mán felmerült kiadásokat. Az adóbevételek egyébként a következőképen alakultak : 1944. január 1-től augusztus 31.-ig. Állatni adók 287,157.263-60 Forg. adók áll. rész 295,275.023-41 Alk. ker. adó utáni állami pótadó 83,510.304-08 Beruházási hozzájárulás 3,290.966-33 I. összesen..! 669,233.557-42 Ütadó 4,047.586-27 Egyházi adók 1,593.252-50 Gazd. cseléds. pt. díj 2.038-54 II. összesen 5,642.877-31 Községi adók 39,177.184-21 Ált. kereseti adó 20,617.495-32 Alk. kereseti adó 34,516.569-68 Italmérési illeték 2,408.918-97 Fogy. adó és városi vám 31,326.445-34 Forgalmiadó részesedés 12,446.881-26 Fény. forgalmiadó rész 864.540-49 Ing. vagyonátr. illeték 5,315.679-10 Idegenforg. jár 56.322-10 Tűzoltási jár 890.308-86 Közlekedési adó 9,196.612-13 Vigalmi adó 5,139.768-79 Adóbehajtási illeték 673.580-05 III. összesen 162,630.306-30 I., II. és III. összesen 837,506.741-03 1945. január 1.-től augusztus 31.-ig. Együttesen kezelt adók 177,564.132-33 Forgalmiadók 603,881.104-99 Alk. kereseti adó .-.. 192,481.410-56 Beruházási hozzájárulás 71.402-57 Fogy. adó és városi vám 76,383.366-40 Ing. vagyonátr. illeték 31.127-02 Idegenforg. jár 229.846-65 Tűzoltási jár 549-80 Közlekedési adó 825.060-24 Vigalmi adó 8,848.578-43 Adóbehajtási illeték 171.167-22 Összesen 1.060,487.746-21 Ezen felül befolyt 1945-ben : > Hídvám 2,378.109-50 Közmunkaváltság 65,572.303-36 Rendkívüli épület jav. h 15,173.306-42 Együtt 1.143,611.465-49 1944. Állami adók 61,565.915-08 Forgalmi adók áll. részesedés 34,649.918-83 Alk. ker. adó utáni állami pótadó 10,397.668-09 Beruházási hozzájárulás 353.426-57 I. összesen 106,966.928-57 Útadó 892.344-70 Egyházi adók 253.136-19 Gazd. cseléds. pt. díj 15-— II. Összesen 1,145.495-89 7,871.725-58 4.227.434-44 4.860.435-90 300.653-72 3,481.570-11 1,450.759-56 68.160-47 274.635-03 7.060-— 396-71 1,012.901-98 509.254-30 52.775-89 III. összesen 24,117.763-69 I., II. és III. összesen 132,230.188-15 Az augusztus havi bevételek a következőkép alakultak: 1945. 51,340.107-75 314,621.946-45 84,190.667-95 11.617-68 38,573.701-56 8.597— 117.176-50 697.295-61 3,300.954-47 88.281-78 492,950.346-75 A kollektív szerződésekben megállapított mun­kabérek emeléséről szóló 6470/1945. M. E. számú rendelet alapján a Városi Alkalmazottak Országos Szövetsége javaslatára 61.600/1945-—VI. számú rendeletemmel a fővárosi alkalmazottak illetményei­nek augusztus 15.-től 50%-os emelését rendeltem el. Röviddel ezután a 6930/1945—M. E. számú kor­mányrendelet a közszolgálati alkalmazottak illet­ményeit augusztus 1.-től mintegy 150%-kal emelte­fel. E kormányrendelet szellemében a VAOSz újabb javaslata alapján 61.800/1945—VI. számú rendele­temmel előző illetményemelő rendeletemet hatályon kívül helyeztem és az illetményeket augusztus 1.-től — mintegy 150%-os emeléssel — újból sza­bályoztam. Egyidejűleg intézkedtem, hogy szep­tember 1.-én az alkalmazottak az új illetmények és az augusztus havi különbözet összegét megközelítő előlegben részesüljenek. VII. Közoktatási ügyosztály. Előkészítettem a székesfővárosi községi isko­láknál üresedésben levő tanári és tanítói állások betöltését. Pályázatot hirdettem továbbá a községi iskoláknál megüresedett 34 különféle igazgatói állásra. Községi adók Ált. ker. adó Alk. ker. adó Italmér. illeték Fogy. adó és vár. vám . Forgalmiadó részesedés Fény. forgalmiadó rész. Ing. vagyonátr. illeték , Idegenforg. járulék Tűzoltási járulék Közlekedési adó Vigalmi adó Adóbehajt, illeték — Együttesen kezelt adók Forgalmiadók Alk. ker. adó Beruházási hozzájárulás Fogy. adó és városi vám Ing. vagyonátr. illeték Idegenforg. jár Tűzoltási járulék Közlekedési adó Vigalmi adó Adóbehajt, illeték összesen

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék