Fővárosi Közlöny, 1945 (56. évfolyam, 1-81. szám)

1945-06-30 / 33. szám

Az elrendelt titkos szavazási eljárás 17 óra 05 perckor vette kezdetét és 18 óra 05 percig folyt. Ezen idő alatt az ideiglenes törvényhatósági bizottság tagjai beadtak 105, azaz Egyszázöt sza­vazatot, melyből érvényes volt 102, azaz Egyszáz­kettő szavazat. A szavazatok a következőképen oszlottak meg : 1. Az elnöki és közjogi szakbizottság 16 tagsági helyére: Béki Ernő 102, Ferri Sándor dr. 102, Gulácsy György dr. 102, Halász Alfréd 102, Haran­gozó Antal 102, Hidas Ferenc 102, Kabakovits József dr. 102, Kiss Károly 102, Nagy Vince dr. 102, Pásztor Imre 102, Pjeiffer Zoltán dr. -102, Supka Géza dr. 101, Szipka József 102, Vas Miklós 102, Zajzon Béla dr. 102, Zeke Zoltán dr. 102. 2. A közlekedési szakbizottság 16 tagsági helyére : Gallai Lajos 102, Gyömrey Sándor dr. 102, Kádár János 102, Kopta Károly 102, Korbacsics Pál 102, Kossá István 102, Kovács Imre 102, Kovács István 102, Makay Miklós dr. 102, Mihályfy Ernő dr. 102, Pakots György 102, Pintér János 102, Saláta Kál­mán dr. 102, Steinherz Simon 102, Szakasits György dr. 102, Szőke_Károly 102. 3. A kulturális szakbizottság 16 tagsági helyére Béki Ernő 102, Borbély Mihály dr. 102, Bottyánszky Margit 102, Dédes Gyula 102, Farkas Ferenc 102, Horváth Márton 102, Kisházi Ödön 102, Losonczi Géza 102, Márkus László 102, Mihály fy Ernő dr. 102, Oltvány Imre dr. 102, Pollákné Stern Szerén 102, Révai József 102, Supka Géza dr. 102, Szakasits Antal 102, Tamás Károly dr. 102. 4. A közélelmezési szakbizottság 16 tagsági helyére: Berecz Béla 102, Erdődy Mihály 102, Gordon Ferenc 102, Hajdú Ernőné 102, József Móric 102, Kiss Bertalan 102, Kovács Józsefné 102, Mayer Béla 102, Orlay Károly 102, Somogyi Imre 102, Szabó Piroska 102, Szemes József 102, Szent­Iványi Sándor 102, Szilágyi Sándor dr. 102, Tábori János 102, Tolnai György 102. 5. A társadalompolitikai szakbizottság 16 tag­sági helyére : Ádám Lajos dr. 102, Bakacsi Lajos 102, Balassa Ottóné 102, Balla Antal dr. 102, Béki Ernő 102, Borbély Mihály dr. 102, Dessewffy Gyula 102, Farkas Ferenc 102, Fái Boris 102, Gárdos Mária 102, Kertész Miklós 102, Kiss Sándor II. 102, Rajk László 102, Rajkay Sándor 102, Szakasits Antal 102, Szent-Jványi Sándor 102. 6. A közegészségügyi és köztisztasági szak­bizottság 16 tagsági helyére: Ádám Lajos dr. 102, Borbély Mihály dr. 102, Cseh-Szombathy Lászlp dr. 102, ifj. Fock Jenő 102, Gartner Pál dr. 102, Hegyi Gyula 102, Hegyi Zsigmond dr. 102, Joós Kázmér dr. 102, Josefovics László dr. 102, Kertész Miklós 102, Márkus László 102, Olt Károly 102, Pallós Károly dr. 102, Ratkó Anna 102, Simándy Béla 102, Villám János 102. 7. Az üzemgazdasági szakbizottság 16 tagsági helyére: Egressi Kálmán 102, Erdődy Mihály 102, Gallai Lajos 102, Gergő Zoltán 102, Kemény Pál 102, Köves András 102, Makay Miklós dr. 102, Mihályfy Ernő dr. 102, Pintér János 102, Sári Ignác 102, Steinherz Simon 102, Szemes József 102, Széli Jenő 102, Szőke Károly 102, Tábori János 102, Vas Miklós 102. 8. Az újjáépítési szakbizottság 16 tagsági he> lyére: Acsay László dr. 102, Büchler József 102 Dessewffy Gyula 102, Erdődy Mihály 102, Hegyi Gyula 102, Márkus László 102, Molnár Imre 102, Nezwal Ferenc 102, Pakots György 102, Popik János 102, Rajk László 102, Saláta Kálmán dr. 102, Széli Jenő 102, Szőke Károly 102, Török János 102, Vas Miklós 102. 9. A hídépítési szakbizottság 16 tagsági helyére : Acsay László dr. 102, Donáth Ferenc 102, Gordon Ferenc 102, Hidas Ferenc 102, Kádár János 102, Kisházi Ödön 102, Kovács Imre 102, Kruzslák Béla 102, Márkus László 102, Pakots György 102, Pásztor Imre 102, Sári Ignác 102, Steinherz Simon 102, Szőke Károly 102,Takács István 102, Vas Miklós 102. 10. A pénzügyi szakbizottság 26 tagsági helyére : Bródy Ernő dr. 102, Brumiller László 102, Büchler József 102, Donáth Ferenc 102, Farkas Mihály 102, Gergő Zoltán 102, Gordon Ferenc 102, Gulácsy György dr. 102, Gyötnrey Sándor dr. 102, Halász Alfréd 102, Kisházi Ödön 102, Kossá István 102, Kovács Józsefné 102, Köves András 102, Láng Lajos 102, Olt Károly 102, Oltványi Imre dr. 102, Pásztor Béla 102, Pfeiffer Zoltán dr. 102, Rákosi Mátyás 102, Révész Mihály dr. 102, Ries István dr. 102, Sántha Vilmos 102, Szakasits Árpád 102, Vass Antal 102, Zajzon Béla dr. 102. 11. A közigazgatási bizottság 10 tagsági helyére: Ferri Sándor dr. 102, Gulácsy György dr. 102, Kabakovits József dr. 102, Kisházi Ödön 102, Kossá István 102, Nagy Vince dr. 102, Orlay Károly 102, Révész Mihály dr. 102, Ries István dr. 102, Zeke Zoltán dr. 102. 12. A fellebbezési albizottság: a) 4 rendes tagsági helyére: Brumiller László 102, Olt Károly 102, Pfeiffer Zoltán dr. 102, Rot­schild Géza 102. b) 4 póttagsági helyére : Bródy Ernő dr. 102, Fodor Vilmos 102, Kiss Kálmán 102, Zajzon Béla dr. 102. 13. A Fővárosi Közmunkák Tanácsának 9 tagsági helyére: Acsay László dr. 102, Büchler József 102, Erdődy Mihály 102, Gallai Lajos 102, Pintér János 102, Rajk László 102, ifj. Szentiványi Lajos 102, Székely Dezső 102, Széli Jenő 102. 14. Budapesti Központi Gyógy- és Üdülő­helyi Bizottság 6 tagsági helyére: Borbély Mihály dr. 102, Dessewffy Gyula 102, Halász Alfréd 102, Pallós Károly dr. 102, Pápai László 102, Szent­iványi Sándor 102. 15. A Segítőalapi Intézőbizottság 10 tagsági helyére:' Berecz Béla 102, Büchler József 102, Cseh-Szombathy László dr. 102, Igaz Sándor 102, Joós Kázmér dr. 102, Kabakovits József dr. 102, Kiss Kálmán 102, Rajkay Sándor 102, Török Júlia 102, Tuli István 102. • 16. Az összeférhetetlenségi bizottság 30 tagsági helyére: Ádám Lajos dr. 102, Bakacsi Lajos 102, Bottyánszky Margit 102, Csobányi Zoltán dr. 102, Dédes Gyula 102, Egger Lajos 102, ifj. Fock Jenő 102, Gárdos Mária 102,1 Harangozó Antal 102, Kemény Pál 102, Kiss Bertalan 102, Korbacsis Pál 102, Köves András 102, Mersitz Gyula 102, Nezwal Ferenc 102, Némethy Jenő dr. 102,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék