Fővárosi Közlöny, 1996 (46. évfolyam, 12-19. szám)

1996-07-18 / 12. szám

Budapest Főváros Közgyűlésének 51/1996. (VII. 18.) számú önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 1996. évi költségvetéséről szóló 7/1996. (III. 14.) Főv. Kgy. számú rendelet módosításáról JJj ||||[Ré||| Budapest Főváros Közgyűlése az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tör­vény 65. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbiak szerint módosítja Budapest Főváros Önkor­mányzata 1996. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 7/1996. (III. 14.) Főv. Kgy. sz. rendeletét (továbbiakban: alaprendelet). l.§ (1) A központi költségvetésből 1996. május 16-a és június 16-a között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, a jóváhagyott cél- és címzett támogatások, az átvett pénzeszközök, a saját bevételek többleteinek tervbevétele miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeget 2 524 862 ezer Ft-tal, bevételi főösszeget 2 524 862 ezer Ft-tal megemeli, és Budapest Főváros Önkormányzata 1996. évi költségvetése módosított kiadási főösszegét módosított bevételi főösszegét hiányának összegét állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti - bevételi főösszegemelés előirányzat-csoporton­kénti összegét az 1. sz. melléklet 3. oszlopa, - a módosított bevételi főösszeg előirányzat-csopor­tonkénti összegét az 1. sz. melléklet 4. oszlopa, - a módosított bevételi főösszegen belül a felhal­mozási célú átvett pénzeszközök részletezését a 2. sz. melléklet szerint határozza meg. (3) A tervbe vett a) 1 190 237 ezer Ft összegű állami támogatásból megemeli - az érintett oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények támogatását az iskolai tankönyv­vásárlás támogatása céljából 72 135 ezer Ft-tal, - a „9137 Tankönyv támogatás tartaléka" új cím előirányzatát 7 292 ezer Ft-tal, - a „7201 Út-, hídfenntartás" cím előirányzatát a határátkelőhelyek fenntartása céljából 34 ezer Ft-tal, - a „8101 BKV-támogatás" előirányzatát 495 000 ezer Ft-tal, - a „8139 Budapesti Temetkezési Intézet Rt. támogatása" új cím előirányzatát a hamvasztásos temetés és a hatósági halottszállítás támogatása céljából 435 ezer Ft-tal, - az érintett intézmények előirányzatait = az 1992. július l-jét megelőző nem közalkalmazotti munkaviszonyok beszámításával összefüggő többletkiadások fedezetére 59 854 ezer Ft-tal, = a közalkalmazotti illetmény­rendszer 1996. február 1-jei változásával összefüggő kiadások támogatására 555 487 ezer Ft-tal; b) 129 000 ezer Ft összegű céltámogatásból és a „9123 Új induló cél- és címzett támogatások saját forrása" címről 301 000 ezer Ft átcsoportosításával a „8104 Önkormányzati fejlesztések" címen egészségügyi gép-, műszerbeszerzésekre 430 000 ezer Ft előirány­zatot biztosít; c) 254 000 ezer Ft összegű címzett támogatásból és a „9123 Új induló cél- és címzett támogatások saját fonása" címről 68 000 ezer Ft átcsoportosításával - a „8104 Önkormányzati fejlesztések" címen az Uzsoki utcai Kórház rekonstrukciójára 102 000 ezer Ft-ot, - a „9124 Évközi indításra tervezett beruházások tartalék előirányzata" címen = a Fővárosi Állat- és Növénykert részleges rekonstrukciója feladaton 25 000 ezer Ft-ot, = a Thália Színház rekonstrukciója feladaton 195 000 ezer Ft-ot biztosít; d) 571 412 ezer Ft összegű átvett pénzeszközből megemeli 132 821 983 ezer Ft-ban, 123 922 363 ezer Ft-ban, 8 899 620 ezer Ft-ban

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék