Fővárosi Közlöny, 2003 (53. évfolyam, 11-19. szám)

2003-09-19 / 12. szám

Határidő: azonnal Félidős: dr. Demszky Gábor 1357/2003. (VI. 26.) Főv. Kgy. h. A XVII. kerületi Rákoshegy városrész területén lévő - a Rákosmezei repülők útjától az U alakban megtörő Kvasz András utcáig futó - 137909/532 helyrajzi számú, névtelen közterület új neve: Thorotzkay Péter utca. Határidő: azonnal Felelős: dr. Demszky Gábor 1358/2003. (VI. 26.) Főv. Kgy. h. A XVII. kerületi Rákoshegy városrész területén lévő - a Rákosmezei repülők útjától az U alakban megtörő Dedics Ferenc utcáig futó - 137909/529 helyrajzi számú, névtelen közterület új neve: Wéber Károly utca. Határidő: azonnal Felelős: dr. Demszky Gábor 1359/2003. (VI. 26.) Főv. Kgy. h. A XVII. kerületi Rákoshegy városrész területén lévő - a Rákosmezei repülők útjától az U alakban megtörő Horváth Ernő utcáig futó - 137909/528 helyrajzi számú, névtelen közterület új neve: Zsemlye Elemér utca. Határidő: azonnal Felelős: dr. Demszky Gábor A napirend 58. pontja: Javaslat a stratégiai-üzleti körbe tartozó forgalomképes portfolióvagyon kezelésé­nek szerződéses kereteire. Előadó: Somlyódy Csaba Határozat a Fővárosi Közgyűlés 1360/2003. (VI. 26.) Főv. Kgy. h. jóváhagyja, megköti az előterjesztés mellékletét képező megbízási szerződéseket a Fővárosi Ön­kormányzat stratégiai-üzleti körbe sorolt forga­lomképes portfolió egyes alcsoportjai (stratégiai, üzleti/értékesítendő, üzleti/megtartandó portfolió) tekintetében a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Rt.-vei, és felkéri a főpolgármestert a szerződések aláírására. Határidő: azonnal Felelős: dr. Demszky Gábor 1361/2003. (VI. 26.) Főv. Kgy. h. A szerződések mellékletében foglaltak szerint mó­dosítja Budapest Főváros Önkormányzata 2003. évre jóváhagyott Vagyongazdálkodási Irányelveit. Határidő: 2003. szeptember 1. Felelős: dr. Demszky Gábor A napirend 59. pontja: A Budapest XIII. kerület, Margitszigeten lévő 23800/6. hrsz.-ii ingatlan ügye. Előadó: Vajda Pál Határozat a Fővárosi Közgyűlés 1362/2003. (VI. 26.) Főv. Kgy, h. úgy dönt, hogy a Budapest, XIII. ker. Margitszi­get, 23800/6 hrsz.-ú 5686 m- alapterületű földte­rületre 2003. július 1. napjától az épület fennállá­sáig tartó földhasználati szerződést köt a City Bu­dapest Ingatlanforgalmi Ingatlanhasznosító Rt.­vel. Jóváhagyja, megköti a jelen előterjesztés 9. számú mellékletét képező földhasználati szerződést, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert annak aláírá­sára. Határidő: azonnal Felelős: dr. Demszky Gábor A napirend 60. pontja: Dél-budai szennyvíz-főgyűj­tő II. ütem, beruházási célokmány. Előadó: Vajda Pál. Határozat a Fővárosi Közgyűlés 1363/2003. (VI. 26.) Főv. Kgy. h. jóváhagyja a „Dél-budai szennyvíz-főgyűjtő II. ütem" beruházási célokmányát az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgánnestert annak aláírására. Határidő: jóváhagyási követő 30 napon belül Felelős: dr. Demszky Gábor A Fővárosi Közgyűlés a napirendeket zárt ülésen tár­gyalta, a határozatokat külön jegyzőkönyv rögzíti. A napirend 67. pontja: Bér Beatrix kérelme a „Bu­dapest Plage", illetve a „Budapest Plázs" név védjegy­ként történő lajstromoztató/sónak engedélyezése iránt. Elékidó: dr. Demszky Gábor Határozat a Fővárosi Közgyűlés 1370/2003. (VI. 26.) Főv. Kgy. h. nem járul hozzá ahhoz, hogy Bér Beatrix a „Bu­dapest Plage", valamint a „Budapest Plázs" nevet a Magyar Szabadalmi Hivatalnál védjegyként lajstromoztassa. Határidő: a döntést követő 20 napon belül Felelős: dr. Demszky Gábor

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék