Fővárosi Lapok 1890. április (90-118. szám)

1890-04-06 / 95. szám

705 vizgyégy-intézete (1499) vállalat. Az első magy. mechanikai szőnyeg Sorolási és szőnie megövási intézet működését megkezdte, s mindenféle sz"nyeg, szőrme, gobelin és kárpitozott bútort teljes kezesség mellett kiporolás és moly elleni megóvás végett átvesz. TŰZ elleni biztosítás teljes értékig az Első magyar általános biztositó társaságnál. A szőnyegek és szőrmék e czélra készült díszkocsikban díjtalanul szállíttatnak a háztól el és vissza. A kizárólagosan megóvási czélra épült, mechanikai ventilátióval ellátott megóvási csarnokok szükségtelenné teszik az eddig használt, s a szőnyeg színeire is káro­san ható hintőporokat. A szőnyegek nem pálczával, hanem géppel való tisztítás által a leg­kíméletesebb módon a portól és molytól megtisztíthatnak, úgy hogy a por tökéletes eltávolítása által, már évek óta használt szőnyegek szí­nei eredeti fényüket visszanyerik, mi pálczával való porolással soha­sem érhető el. Bátorkodunk a m. t. hölgyközönséget intézetünk megtekintésére tisztelettel meg­hívni, hogy személyesen győző 'jenek meg a szőnyegek tökéletes és kíméletes tisztításáról. Prospektust árjegyzékkel kívánatra igyen és bérmentve. Az intézet megbízhatósága felől értesítést a«l: A Tóvárosi takarékpénztár, Eáeskuty L., Kunz József és Társa. Városi iroda: IV., Erzsébet-tér 8. szám, Edeskuty-féie ház. Gyártelep: VI, Eungária-ut 1749. (1547) Egy tapasztalt német nevelőnő, kitünően zongorázik, a franczia és olasz nyelvet tökéletesen bír­ja, működtek Francziaország­­ban, több német nevelőnők kisebb gyermekek mellé igen ajánlhatók, a franczia nyelvet birják és zongoráznak ; német bonne superieure, műkö­dött 3 évig Parisban, a franczia nyelvet tökéletesen bírja ; né­­könne és gyér ni ek kertésznők, úgymint öt franczia játszótárs, 13 — 15 éves leányok, azon­nal állást keresnek szerény fel­tételek mellett, Schaffer-Grossé Dorottya asszony, oki. északné­metországi tanitónő által, köz­ponti elhelyezési intézete neve­­lönök számára, Budapest Erszé­­bet-körút 38. (1559) Budapest, I., Városmajor-uteza 04. sz. Alapittatott 1854-ben, ezelőtt Dr.Vaskovits-féle kiváló klimatikus gyógyhely a budai kis Svábhegy tövé­ben ; vizgyógyintézet újonnan berendezett fürdőhelyisé­gekkel urak és nők számára ; menhely ideg- és kedélybete­gek számára korlátolt felvétellel; villamos gyógykezelés, massage, diätetikus kúrák. (1554) Igazgató-főorvos: Dr. Tarczay Kálmán. Felvételre egész éven át jelentkezhetni. Bővebb felvilágo­sítást nyújt ingyen és bérmentve az intézet igazgatósága. Dr. Jovitza Sándor chemiai laboratóriuma | Budapest, IV., Hajó-utcza 14. Br. JTovIt*a Sándor-féle (Nem tévesztendő össze a közönségesen használt mandula­szappannal.) j A mandolakorpa-szappanban úgy a mandolakorpa mind a legjobb szappan előkelő sajátságai egyesitvék és ennélfogva használata mosdásra igen ajánlatos, kiválóan fürdőknél, mert a bőrre rendkívül jótékonyan hat. Az illata kellemes és finom. Egy darab ára 80 kr. Kapható Budapesten: Lueff Sándor váczi-utcza (Nemzeti szálloda), Lueff M. váczi-utcza 28., Molnár és Moser Koronaherczeg-utcza 9., Neruda Nándor hatvani-1 utcza, Koclimeister Fr. utódai nagy korona-uteza 32., Thallmayer és Seitz nádor-utcza 10., Török József gyógy-1 szer., király-uteza 12. (1527) _ Az összes árukészlet gyári áron aluli VÉGELADÁSA az üzlethelyiség változtatása miatt W-*,ál Budapesten, ■ B'jkTM B VBl B Gizellatér(Haaspalota). Május 1-től lógva: Váczi-utcza 24. szám. (1464) Háztartási szükségletek cs kibázasitási kelengyék számára ajánlja VIÖSS.VIHK JÓZSEF vászon és fehérnemüáru-raktára „a Koronalerczeg-iitcza 12. sz. dús választékát mindennemű vászonnak, rumburgi, creas, hollandi és lepedővászon, asztalnemüek, kávésteriiékek, crépe-teritékek, canavas-teriték, és abroszok, törülközők, abroszok, asztalkendők, bolyhos törülközők, fürdő-törülközők, chiffonok, Madapolám, shirting, oxford, creton. Zsinór, pique és női barchet, fehér és színes hímzések, legújabb batisztok, zephyr és mosó ruhakelmék, dús választékban. Sziues ruhabatisast-iísebkendők darabja 15 kr. párnahéjak, paplaplepedók, alsólepedők, plumeaux, férfiingek, lábravalók, férfiharisnyák, alsóderekak, zsebkendők, női ingek, nadrágok, hálóköntösök, fésülőköpönyek, harisnyák, fiú és leány-fehérnemüek minden kor szerint, chiffon és vászonból, fehérnemű újszütöttek számára, nagy választékban. Mimák és árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve. (1553) "Utánvét melletti megrendelések gyorsan és szolidan teljesittetneb. A SZÉPITÖSZEREK LEGTÖKÉLETESBJE a KADA-féle folyékony naphtol-szappan és naphtol-créme, mely mindenféle kiütés, májfolt, szeplő, sömör, vörösség, börhámlás és bőratka (mitesser) ellen felülmúlhatatlan és ártalmatlan szer. Egy üveg szappan 87 kr, egy üveg-szelencze naphtol-créme 2 frt. Főraktár: TÖRÖK IÓZSEF gyógyszertárában Budapesten, Király-ntcza 12. szám, továbbá kapható Budapesten : Neruda Nándor, Hatvani-utcza ; Molnár és Moser, Koronaherczeg-utcza és a készítőnél, Kada István gyógyszerésznél, Budapest, VII. kar., Kákosfalva, továbbá minden nagyobb forgalmú gyógyszertár és illatszer-üzletben. — Vidéki raktárak : Kecskemét: Molnár Pál; Miskolcz : Dr. Szabó Gyula; Mohács : Lujszer Viktor; Péc« : Göbel Kálmán ; Székesfehérvár : Diaballa Gy.; Temesvár : Klausmann és Albert gyógyszerészeknél. (1551) Influenza betegségnél kitűnő szolgálatot tesz a Margit“ | — gyógyvíz. — (M agyar Selter- s.) Hazai és külföldi orvosi tekintélyek, Seltersi-Gleichen­­bergi vizek helyett legjobb eredménynyel alkalmazzák : tUíiő-, gége- és a gyomor hurutos-bán­­talmainál, továbbá praeservativ-gyógyszernek bizonyult legközelebb Trieszt, Fiume és hazánkban a kolera megbetegedés ellen. kral használva-kiterjedt kedvességnek örvend Kizárólagos |í . , . I főraktár LílGSkllty L., cs. és kir. és szerb kir. udv. ásványvíz-szál­lítónál, Budapesten. Úgyszintén kapható minden gyógyszertárban, fűszer kereskedésben és vendéglőkben. (1423) XDr. Tarczay Kálmán Közvetlen a gyárból. Tiszta selyem irrisaillp-ruhíikat. 1 írt 05 krjával, mint szinte a legjobb minőségűeket megküld méter és végszámra vám­­“s vitel díjmentesen magánegyéneknek Grietler Adolf és Társa selyemáruk tárháza ^tix-icli (Svájcz). Minták postafordultával inerven é«-bérmentve. (1476) A. mi hires KING-FU-saccciiik 5*/s Írttal, mint szintén cső iálatra méltó szép kelméink -"érték utánni megrendelésekre s pompás kész ruháink ez évbelit kiváltképp nagy mennyiségben vannak raktáron. Szi-.es gyakori látogatásért esedezik tisztelettel a bécsi urlruha verseny-társaság WILLIG & REINKOPF, (1552) BUDAPEST, V. kerül., Nádor-utcza 4.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék