Friss Ujság, 1935. december (40. évfolyam, 274-297. szám)

1935-12-20 / 290. szám

12 FRISS ÚJSÁG Í035 dacérat>er 20, pfetek December 27, péntek: 7.00: Hanglemezek. 10.00: Hírek. t0.20: .,Időszerű apróságok.14 (Fel­olvasás.) 10.45: „Ifjusági közle­mények." (Felolvasás.) 12.00: Déli harangszó. Időjárásjelentés. 12.05: .Utóm Lajos férfi-énekötöse. Ima. Hold-fényben. Bölesődal. Kicsi szi­vem (németalföldi népdal). Ma­gyar szerenád. Betyárdal. Betyár- bánat. Betyáros kis kalapom. Szól a kakas már. Dal, bor, lány. 12.40: Hírek. Délután 1.00—1.30: Jlniczky Lász­ló szalonzenekara. Indulófox az .Esernyős király" c. operettből. Egy nap Szevillában, keringő. Gondoládat. Csárdás. Egyveleg. Csikós nóta. Delibes müveiből. Ke­ringő a „Budapest—Wien44 c. ze­nés vígjátékból. Készletek Mil- löcker-Mackeben „Dubarry44 c. operettjéből. Vigyázz!, egyveleg. I. 20: Időjelzés, időjárás- és víz­állás jelentés. 2.40: Hírek, élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhirek. 4.10: „Karácsonyba brazíliai ös- erdőben,44 (Felolvasás.) 4.45: Időjelzés, időjárásjelentés, hírek- ' 5.00: Manehen Mariska gyermek­dalokat énekel. Mese. Az első csiz­ma. Én leszek ott legelőbb. Altató- dal. Csitt,, csendesén. Kis haran­gok beszélgetnek. Kuruc anya bölcsődala. 5,"25: Sportközlemények. 5.40: Czieza József cigányzene- kRTR. 6.45: „A magyar nép szerelmes dalaiban.44 Jankovich Ferenc elő­adása. 7.15: Készletek a „Broadway Me- lody 1036.“ c. filmből. 7.50: Hanglemezek. 8.15: Á rádió külügyi negyed­órája. 8.35: Liszt kevéssé ismert ma­gyar müvei és .átírásai. Zongorán előadja Stefániái Imre. Bevezetőt mond Major Ervin dr. 1. Szózat és Himnusz, 2. „Magyar dalok44 XI. és XVÍI. 3. Melodie hongroise. 4. Bevezető és magyar induló. 5. Re- vive Szegedin, márche hongroise. 6. Magyar rohaminduló. 9.30: Közvetítés a Magyar Olim­piai keret csapata és a prágai Hoki Club Rapid jégkorong-mér­kőzéséről a városligeti műjégpá­lyáról. Beszélő Pluhár István. 10:10: Hírek, időjárásjelentés. 10210: Állástalan Zenészek Szim­fonikus Zenekara. II. 00: Otlik György dr. angol- nyelvű . előadása. Európai perspek­tívák. December 28, szombat: 7.00: Hanglemezek. 10.00: Hírek. 10.20: „Régi magyar menyasszo­nyok.44 (Felolvasás.) 10.45: A Tudo­mányos Akadémia Széchenyi-mu- zeumának ismertetése. (Felolva­sás). 12.00: Déli barangszó. Idő­járásjelentés. 12.05: Rendőrzene­Délutáü 12.30: Hírek. 1.20: Időjelzés, időjárás- es víz­állásjelentés. I. 30: gtepat Eugen balalajka- zenekara. 2.40: Hirék, élelmiszerárak, piaci árak. árfolyamhirek. 4.10: „Kormos vándorlása." Bá­tort Irén meséje. 4.45: Időjelzés, időjárásjelentés, hirék. • 5.00: „Körkép Brazíliából." Szen- dy Attila dr. előadása. 5,30: A Mándits jazz-zenekar mű­sora. 6.15: „Mit üzén a rádió?" 6,45: „Békebeli tarka-est." Bá- rióczsy Dezső dr. hanglemez-revü- je. 7.45: „Hogyan él a rutén ember?" Szirmai-Kalos Margit előadása. 8.15: Az Operaház zenekara. Köz­reműködik Dobay Lívia és Szé­kely Mihály (ének). 9.45: Hírek, időjárásjelentés. 10.05: Magyar Imre cigányzene­kara. II. 10: Sándor György szalon- és jazz-zenekara, Orpheus, foxtrot. A fehér, ló — operettegyveleg. Egy szívhez szív kell, tangó. Pre- ^de. Kék 4 Duna keringő. Narcis- sus. Csárdás. Rózsika. foxtrot Budapesti gramofon hangverseny Vasárnap, december 22-én délután 2 óra­kor: 1. Bécsi dal. 2. La Paloma. 3. A ma­darász. 4. Parla, keringő. 5. Immer nur lá- choln. 6. A csalogány, I. és TI. rész. 7. Nina. 8. í)u sulist dér Kaiser rneiner. Seele sein. 9. Marecbiare. TO. Dal és csárdás. 11. Trau sein ,das liegt mir nicht. 12. Sternlein und Mond. 13. Csárdáskirálynő, egyveleg. Hétfőn, december 23-án reggel 7 órakor: 1. Losonci induló. 2. Nagyapó, Landler. 3. Aisha, intermezzo. 4. Alt Wien, keringő-i egyveleg. 5. Jetzt wird*s iidel, induló. Hétfőn, december 23-án este 11 órakor: t. Rigoietto. ária. 2. Rigoietto, ária. » 3. Toisca, ária. 4. Pillangókisasszony, kettős. 5. Stabat Mater, egyházi ének. 6. A cadixi lányo-k, ária. 7. Ave Maria. 8. Velencei karnevál, ária változatokkal. 9. The lost chord, ária. 10. Coppelia, keringő. 11. Alma de Diós, ária. Kedden, december 24-én reggel 7 órakor: 1. Induló karácsonyi dalokból. 2. Hazai hangok, Landler. 3. Aránytündérke . lako­dalma. jellemkép. 4. Johanna, Johanna, parasztkeringő. 5. Harmonika polka, har- monikaszóló. Kedden, december 24-én este 8.12—11.08 óráig: I. rész. 1. Maria Weihnachtsfreud. 2. Angyalok dala. 3. Zu Bethlehem gebo- ren, karácsonyi ének. 4. Nun danket Gott ibr Chrísten. 5. Karácsony. 6. Kiing Glöök- ehen. kiinge. linge, liug. karének..7. Kará­csony. 8. Oh, (1 n fröliche, oh, du seelige, karácsonyi énekkar, lő. Stíllé* Nacht, hei- lige Nacht, karácsonyi dal. 11. a) Menny­ből az angyal; b) Pásztorok, pásztorok. — II. rész. Beethoven: IX. szimfónia. ,— III.. rész. ?. Éliás, oratóri'um-részíet.' 2. Dicsőség Néked, Uram! orosz, templomi ének. 3. Pas- torale, zougoraszóló. 4. Et incarnatus est, raiserószlet. 5 .Schlafoudes Je-suskind. dal. 6. Alleluja, latin egyházi éuek. 7. a) Christ. the Lord is risen to day; b) Jesus lives! No longer now; c) Jesus Christ is risen* orgonaszóló. 8. Sehlaío mein Prinzchen, schlaf ein. bölesődal. 9. Bölcsödül. — TV. rész. Dohnányi Ernő dr.: Változatok egy gyermekdalra. Szerdán, december 25-én délután 2.10 óra­kor: 1. Liszt: Szerelmi álmok, szimfonikus költemény. 2. Don Pasquale, ária. 3. A windsori vig nők, operaária. 4. Pillangó- kisasszony, ária. 5. A baba gyászinduloja, jellemkép. 6. A holt város, Marietta dala. 7. Manón Lescaut, ária. 8. Liszt: XIV. ma­gyar rapszódia. Csütörtökön, december 26-án délütán 1,45 órakor: 1. Álarcosbál, ária. 2. Norma, ária. 3. ördög Róbert, ária. 4. Teli Vilmos, ket­tős. 5. Lammermoori Lucia, ária. 6. Manón, ária. 7. Rigoietto, kettős. 8. Jeanne d‘Arc. ária. 9. Boris Godunov, Boris halála. 10. Gyöngyhalászok, kettős. 11. Lohongrin, ária. 12. A rabszolga, ária. 13. Lakmé. csen- gettyűária. 14. Carmen, virágária. 15. Pil­langókisasszony, ária. 16. Bohémélet, kettő®. Pénteken, december 27-én reggel 7 óra­kor: 1. Mir sein die Kaiserjáger, induló. 2. Rendez-vous, rococo intermezzo. 3.. A har­kály. mazurka, xylofónszóló. 4. Japán lám- patánc, jellemkép. 5. Weaner Humor, ind. Pénteken, december 27-én délután 7.50 órakor: 1. Rhythm, ioxtrott. 2. Kis hollandi malom, dal. 3. Vini oue bouli-a, bigin. 4. Keringő az „Elnökkisasszony‘* c. filmből. 5. The argon ti na. portugueso and greek, kettős. 6. Mister- rythm mán, auiekstep. 7. Az én rózsám vasúti, ioxtrott. Szombaton, december 28-án reggel 7 óra­kor: \ Alléi* Ehren ist österreieh volU in­duló. 2. Pradlerhof, Lándler. 3. Petronella, falusi tánc. 4. Thérmén-Walzer, keringő. 5. Jánosbogárka-idill, jellem kép. Budapest II. műsora: Vasárnap, december 22-én: 12.35— 13.50: Hanglemezek. 1. Orfeusz az alvilágban, nyitány. 2. Cigánybáró. Barin- kay belépője. 3. Denevér, ária. 4. Melódia, orgonaszóló. 5. Kádár Kata. magyar nép­ballada. 6. Három a kislány, operettária. 8. Orosz cigányzenekara. 9. Vasárnap a he­gyek közt. falusi jellemképp 10. Marica grófnő, ária. 11. Marica grófnő, Jöjj ci­gány. 12. BayTisch Zell, dal. 13. Denk dir, die Welt wár ein Blumenstrauss. bécsi dal. 14. Zillertal. bist a schön's Landl. dal jód- lerrel. 15. Keletig fantázia, jazz-nyitány. ?6. T bin erst zehn Minnten do. dal. 17. Da fangt dér alté Stefansturm zu plaudern an, bécsi dal. 18 Wie ein Wünder kam, die Liebe, filmzene. Délután 3.00—3.40: Rácz Béla cigányzene* 5.30— 5.55: ..Báró Eötvös Lóránt. az em­ber." Csűrös Zoltán előadása. 8.15—8.50: Pilinszky Zsigmondi énekel. Lo- hengrin. Grál legenda. A bolygó hollandi. Cavatiana. Parasztbecsületből Siciliana és Bordái. Bajazzók. ária. Mattinata. Patyo­lat a kuruc. Elmondanám. 8.55—9.20: Hírek, sporteTedmények. Hétfőn, december 23-án:. Délután 6.00—6.30: Munkásfélóra. 7.00—7.25: „Mi a szociográfia?" Reitzer Béla dr. előadása. 8.10—8.35: „Miért nem örökéletü a pénz?" Láng János dr. előadása. 8.40—9.00: Hirek. 9.05—9.45: Morsi Elek cigányzenekara. Kalmár Pál énekel. Tele van a tavaszi kert. Kislány, Sárgarigó fészek. Enyém leszel, enyém. Nem hiszek a szerelem ben. Betyár­bánat. Szerdán, december 25-én: Délután 5.30—6.30: Hanglemezek. !•. Tra­viata. előjáték a III. felvonáshoz. 2. Tosca. Tosca imája. 3. Tosca, levélária. 4. VIII. Henrik, a) Balettzene; b) Skót idill; e) A cigány tánca. ,5. Uocchie celeste, dal. 6. Carmela. spanyol-kaliforniai népdal. 7. Norvég menyasszonyi induló, zongoraszóíó. 8. Nun e carmela mia3 nápolyi dal. 9. Le lucciole, olasz dal. 10. Granadina. dal. 11. Prélude. orgonaszóló. 12. Zuneigung, dal. 13. Danse orientale. 6.45—7.10: „A karkötőóra." MolnáT Ákos elbeszélése, 8.30— 8.50: Hoehstrasser Ferenc fnvolázik. Csütörtökön, december 26-án: Délután 5.00—5.25: „Btfdaí színészet." dr. Pukánszkyné Kádár Jolán előadása. 5.35— 7.30: Hanglemezek. 1. Operabál, nyi­tány. 2. • Tavaszi zsongás. 3. Találka'létbár­nál, egyeveleg. 4 Magyar tánc. 5. Ezen-egy éj, közzene. 6. Keleti szvit, őrjárat. 7. For­tissimo, egyveleg. S. Hegyen-völgyön, scherzo paetoral. 9. Fáklyatánc. 10. Johann Stráuse inai felfogásban. 6.45-7.10: „Édes anyanyelvűnk." Halász Gyula előadása. S.00-S.30: Lukács Sári énekel (zongora­séréttel). A fél ismerés. A fehér rózsa. Má­ria .dalokból. ‘L‘ámour s‘evole, Ronde villa- geöisé. Ták© me.' Napúin cant-á. Nápolyi dal. Játék. Ha -te virág volnál. Ablakodból mért nevetsz rám. 8.35—8.55: Hirek. Pénteken, december 27-én: Délután 6.30—7.10: Hanglemezek. 1. A ke­gyencnő. ária. 2. A szevilla! borbély, ária. 3. Trubadúr, ária. . 4. Az afrikai nő, -ária. 5. Bolygó hollandi, ária. 6. Bohémélet, ária. B külföld rádióműsora BÉCS 500.8 km.., kw. (Ausztria) Vasárnap: ISJíO: Rádiózenekar. 20.40; De­cemberi dal. 21: Pásztorjáték. 22.20: Gyém- ge Anna dalestje. 2*3.1ö: Jazz. Hétfő;' 18.10; Hangverseny. 20: Stájer tarka est Óráéból. 21: Karácsonyi hangverseny. 22.2Ó: Bádiózeirekár. 23.20: Rádiózenekar. 23.45: Gaudriot-jazz. Kédd: 18.10: Tirol i betlehem es dalok. 10.10: Karácsonyi oratórium. , 20.35: KaráCvSonyi hangverseny. 22.10: * Orgonaszóié. 22.55: Kamarazenekar. ,23.40; loronyzene. Szerda; 19.10: Dalos-zenés osztrák egyveleg. 21.40: Fi 1 hármoniklisék Weingartner ve­zényletével 22.10: Jazz. 24: Bécsi zene. Csütörtök: 20: .Bohózat dalokkal. 23.10: Énekszóié.'23.05: Könnyű fuvószene. 0.20: Tánclémezok. Péntek: 19.50: Katouázene. 21: Hangverseny. 22.30: lláugvefseny. 23.05: Könnyű zene. 23.45: Jazz-zene. Szombat: 18.; Népdalok. 19.10: Strauss Já- nos-operett. 22.10: Zongoraszóíó. 23.05: Tánczene ^. • BELGRAD BEOGRAD (Jugoszlávia) Vasárnap: 18.30; Dal est. 19: Lemezek. 19.50: Hangs'zernégyes. 20.50: Népdalok. 21.20: Zenekar. 22.45: Tánclcmezek. 23: Ven­déglői zene. Hétfő: 18,20: Rádiózenekar. 19: Lemezek. 20: Opera. Kedd: 19: Lemezek. 19.50: Zágráb. 23.20: . Karácsonyi lemezek. 23.45: Zágráb. Szerda: 194 Lemezek. 19.50: Haydn oboaver- senye. 20.20: Népdalok. ’ 2!.Ö5: Operett­részletek.. 28.25:- Jazz. ' Csütörtök: 19: Lemezek. 19.50: Lemezek. , Z óngo rászóló. *20.35: Gárdazenekar. 22.30: Vendéglői zene. Péntek: 18: Jazz. 19.50: Lemezek. 20: He­gedűszóló. 20.50: Népdalok. 21.20: Rádió- zenekair. 23.20: I^émezek. Szombat: 30: CsellótszÓló. 19: Lemezek. 22.20: Rádiózenekar. 23.10: Tánclemezek. BERLIN 356.7 m., 1W kw. . (Németország) Vasárnap: 18.15: Régi karácsonyi dalok. 20: Vidám zene. 21: Stuttgart. 22.30: München. 24: Tánmene. Hétfő: 18.50: Kardalok. 20.10: Hangképek. 23: Hangverseny. Kedd: 18: Karácsonyi est. 22r Vidám zene. Szerda: 19: Szórakoztató zene. 22.30: Köln. Csütörtök: 18: Házi zene. 20; Puccini-opera. 23: Vidám zenés e«fc.-.24: Tánczene. Péntek: 19: Kamarazenei 20.10: Az idei év visszhangja letuezeken^ 21: Az év legszebb dallamai .23: Hangverseny. Szombat: 19: Vidám dalok. 19.40: Szimfónia. 2N3.IO: Boroszló. 22.30: Vidám zenés est. BOROSZLÖ 315.8 m.. 61 kw, (Németország) Vasárnap: 18.25:- Béeth övén -szonáták. 19: Berlin. 19J0: Karácsonyi ünnep. 19.45: Az apóstol játék ©önével. 21: Stuttgart. 22.30: München. Hétfő: 17: t Ríidiózenekar. 19: Lipcse. 22.30: Szórakoztató zene. Kedd: 18.20: Mozart-szonáta. 19.05: Kará­csonyi dalok. 20: Német népdalok. 21: Deutschknds. *21.20, Berlin. 22: Hamburg. 23: Deutschlandsender. Szerda: 19.30: Weber^pera. *32: Közzene. 22.30: Köln. 23.10: Karácsonyi zene orgo­nán játszva. Csütörtök- 20.10: Königeberg. 22.30: Tánc­zene. Péntek: 19: 1935 divatos tánezénéje és dalai. 20.10: Dal- és táncest. 22.30: Zenekar. Szombat: 20.10: Katonazene. 22.40: Tánc­zene. - •- ■ BUKAREST 364.5 m„ 13 kw. (Románia) Vásárnap: 18.15: Zértekar. 19.15: Uj lemezek. 21: RádiózeDekár. 21.45: Román zene. Hétfő: 17: Rádiózenekar. 19.15: .Éneknyol­cas. 20.20: Karének. 20.55: Zongoraötös. 21.45: .Kétzongoráe hangverseny. 22.20: Vendéglői zene. Kedd: 19.15: Énékszólő. 21.45: Bartók Béla Román karácsonyi dalai zongorán. Szerda: 19.15: Román dallemezék. 31;45: Tánczene Csütörtök: 19.15: Ja*z. 30.20: Karének. 21: Katonazen©. 22.15: Román népzene. Péntek: 19.35: Opera, 23: Rádiózenekar. 9.95: Lemezek. Szombat: 19.15: Uj lemezek. 19.30: Opera. 21.45: Vendéglői zene. LIPCSE 382.2 m.. 151 kw (Németország) Vasárnap: 19.30: KaTáeeonyi legenda zené­ve). 21: Stuttgart. 22.30: Szimfonikusok. Hétfő: 19: Zenekar. 20.’0: Német népdalok. 21: Hangképek. 22.30: Boroszló. Kedd: 18.30: Fúvós karácsonyi zene. 19: Gyermokénokkarok karácsonyi dalokkal. 20: Karácsonyi dalok 21: Deutscblande. 22.30: Orgonaszóló. :l2.50: Zenekar. Szerda: :7.30: Amerikai katonazenekarok karácsonyi zenéje New-Yorkból. 19: A szimfonikusok ünnepi hangversenye. 20.15: Német operaréezleteb. 21.30: Tarka dalos-zenésest. 23: Wagner-opera. Csütörtök: 18.20: Karácsonyi zene. 19.10: Vi­dám karácsonyi: játék zenével. .22.30: Ber­lin. 24: Deutechlandsender. Péntek: 20.10: Hangjáték. 31.30: Játék két zongorán. 23.90: Stuttgart. Szombat: 18-15: Fúvósáén©., 30.10: Táncest. 22.30: Vidáin est, ....................... 7. Litanei, dal. 8. Die Kr&he, dal, 9. Doppelgánger, dal. 10. Horch, borch. non górászóló. 7.40- 8.05: „Egy bujdosó naplója.44 Bédw Mária dr. előadása. 8.15— 8.30: Skolil Ottó gitározik. Allegro. Moderato. Elsueno. Á-inoll preludinna, lio sita. 8.40— 9.00: Hirek. Szombaton, december 28*án: ■Délután 5.45—0.15: A földművelésügyij nri­nísztériúm mezőgazdasági félórája. 0.20—5.40: A Mándits jazz-zenekar műsora Kalmár Pál énekszámaival. (.50 -7.15: „Magyar város a XVIII. szá zadban.“ Máínási Ödön dr. előadása. 8.15— 8.35: Hirek. 8.40 —0.35: Csorba Gynla cigányzenekara. dec. 22-tttl det. 28-ig PRAGA - PRAHA 476.2 m.. 126 kw (Csehszlovákia) Vasárnap: 19.10: Mór. Ostrava. 15).45: Hang verseny. 21.10: Hanglemezrevű. 22.30: Le­mezek. 22.35: Táuczene. Hétfő: 18.55: Lemezek. 19.30: Brno. 20.30; Karácsonyi ének. 21.35: Dalok. 22.15: Le­mezek. 22.35: Lemezek. Kedd: 19 30; Karácsony dalban és zenében. 19.55 Orgonaszóié. ‘20.40; Karácsony a ka­szárnyákban katonazenével. 21.20: Vegyes- kar.* 22.30: Tánczene lemezeken. 22.55: Ze­nekari hangverseny. Szerda; 18.55: Lemezek. 19.10: Hangverseny. 19.55: Pozsony. 21.15: ‘Karácsonyi orató­rium 22.15: Lemezek. 23.30: Szalonzenekar. Csütörtök: 17.43: Lemezek. 19.30: Verdi­opera. 28.45: Lemezek. Péntek: 19.10: Gárdá-fuvóezenekar. 20.05: Egyházi énekek. 21.05: Rádiózenekar. 22.15: Lemezek. Szombat; 19‘.15: Brno. 20: Hangverseny. 20.55 Operett. ^.30: Lemezek. 22.45: Tzinc- zehe. POSTE PÁRISIÉN (Franciaország) Vasárnap: 20.24: Lemezek. 20.35: Táncdalok. 20'.50: Carmen-lemezek. 23.30: Könnyű zene Hétfő: 19.27: Orosz népdalok. 19.49: Chopin: Nagy lengyel ke. 20.35: Dallemezek. 22;15: Dalok. 23.05: Kamarazene. 23,30: Lemezek. Kedd: 19.35: Ravel-dal'ok. 19.55: Opera-leme­zek. 20.40. Iiemezek. 22.15; Ünnepi hang­verseny. 24: Táuczéne. 1—3: Karácsonyest utána tánczene. Szerda: 19.15: Debussy-zene. 19.52: Kará­csonyi zene. 20.32: Karácsonyi lemezek. 20.53 Lemezek. 21.20: Reklámzene. 23: Zene az El Garronból. 23.30: Könnyű lemezek. Csütörtök: 20.30: Könnyű zene. 21.25: Dalok. 21.30: ‘ Hangverseny. Péntek: 19.81: Schlusnus-lemezek. 20.35: Le­mezek. 21.25: Reklámhangversenyek. 22.15: Skeccs. 23.30: Könnyű lemezek. Szombat. 20.40: Filrolemezek. 20.55: Könnyű lemezek. 21.20: Reklámzene. 22.10: Jazz. 23.30: Könnyű lemezek. RÓMA 426.8 kw., 56 kw. (Olaszország) Vasárnap: 21.35: Olasz operettekből. 31.45; Hangverseny. Hétfő: 17:15: Könnyű lemezek. 20.25: Szim­fonikus hangverseny. 22: Tánczene. Kedd: 20.25: Karácsonyi hangverseny. 24; Éjféli mise. Szerda: 17.15: Szalonötös. 20.25: Operett. Csütörtök: 17.15: Hegedű- és szopránszóló. 20.05: Lemezek. 20.30: Maseagni- opera. Péntek: 17.40: Lemezek. 21.30: Cs^llósizóló. Szombat: 17.15: Citeranégyes. 20.35: Szim­fonikus hangverseny. 22: Tánczene. STOCKHOLM Vasarnap: 19.30: Hangjáték. 20: Rádiózene©- kar. 22: Szórakoztató zene. Hétfő: 19: Népdalok. 19.30: Katonazene. 21: Orgonaverseny. 22: Szórakoztató zene. Kedd: 10.30: Karácsonyi dalok és táncok. 21.55: Lemezek. Szerda: 17.30: Lemezek. 20.15: Hangjáték. 32: Szórakoztató zene. Csütörtök: 17.45: Karácsonyi dalok. 19.30: Operett. 22: Tánczene. Péntek: 18.15: Lemezek. 21: Ének- óe zon goraszóló. 22: Elit-zenekar. Szombat: !8: Lemezek. 20.30: Kétzongoráe játék. 22: Régi és mai táuczene. STUTTGART: (Németország) Vasárnap: 20: Hangjáték népzenével. 22.30: München. 24: Hangverseny. Hétfő: 19: Szórakoztató zene. 20.20: Zenés rádiójáték. 21.20: Karácsonyéj, himnusz. ‘32.30: Deutschlandsender. 23.15: Beroszló. 24: Frankfurt. Kedd: 18: Régi karácsonyi zene. 19: Tánc­zene. 19.30: Karácsonyi hangverseny. 21: Deutschlands. 21.20: Lipcse. 23: Deutsch- lánds. 24: Karácsonyi hangképek. Szerda: 18.25: Hangverseny. 19.15: Frank­furt. 22.30: Köln. 24: Frankfurt.. Csütörtök: 18.30: Zenésest. .20: Deutschlands, 23.30: Katona zene New-Yorkból* 23: Ber­lin. 24: Hangverseny. Péntek: 19: Vidám hangverseny. 21.10: Szó­rakoztató zene. 24: Frankfurt. Szombat:. 19: Tarka zenésest. 20.10: Köln. 22.20: Vidám zonésest. 22.30: Deutschlands. 24: Hangverseny,, VARSÓ 1339 m., 126 kw. (Lengyelország) Vasárnap: 18: Zongorahármas. 20: Szimfo­nikus hangverseny. 22: Hangverseny. 23.05: Táncleraezek. Hétfő: 18: Lemezek. 20: Könnyű zene. 20.30: Szólisták lemezei. 21: Lengyel daloki 22: Szimf. hangv. 23.05: Tánclemezek. Kedd: 19.40: Rádiózenekar. 20.25: Zongora­szóló 21: Karácsonyi énekek. 33: Szalóu- lemezek. 24: Éjféli mise. Szerda: 18.30: Karácsonyi dalok lemezeken* 20.30: Ének6zóló. 21: Chopin művek. 21.50: Tánczene Csütörtök: 17.55: Tánczene. 19.10: Karácso­nyi dalok. 20: Zongoraművek. 21: Lehár- operett. 22.15: Tánclemezek. Péntek; 20.10: Részleték Ábrahám-operet­tekből. 21.15: Francia zene. 22 Karácsonyi dalok. 22.20: Rádiózenekar. 22.50: Tánc- zene. Szombat: 17.15: Lemezek. 20: Népdalegyre Icsg. 22.15: Rádiózenekar 23.03: Tánczene.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék