GAZDASÁG- ÉS JOGTUDOMÁNY - A MTA GAZDASÁG- ÉS JOGTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI 4. KÖTET (1970)

4. kötet / 1-2. sz.

GAZDASÁG- ÉS JOGTUDOMÁNY A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA GAZDASÁG- ÉS JOGTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI A szerkesztő bizottság tagjai: EÖRSI GYULA, FRISS ISTVÁN, H EVESI GYULA, I SZ ALA I SÁNDOR Szerkesztő: FRISS ISTVÁN Technikai szerkesztő: MÁDL FERENC KIADÓHIVATAL: BUDAPEST V., ALKOTMÁNY U. 21. SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST V., MÜNNICH F. U. 7. A Magyar Tudományos Akadémia IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának Közleményei a Gazdaság- és Jogtudomány változó terjedelmű füzetekben'jelennek meg, és az Akadémia IX. Osztályának munkájáról szóló tájékoztatókat, az Osztály előadó ülésein be­mutatott dolgozatokat, magyar nyelven még nyomtatásban meg nem jelent értekezéseket közölnek a közgazdaságtudomány, az ágazati gazdaságtudományok, az állam- és jogtudomá­nyok, a szociológia, a statisztika, a demográfia, valamint az afro-ázsiai kutatások köréből. Évenként általában négy füzet jelenik meg. A kéziratok a következő címre küldendők: Gazdaság- és Jogtudomány Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztályának Közleményei Budapest V., Münnich F. u. 7. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi levelezés. Közlésre el nem fogadott kéziratokat a szerkesztőség lehetőleg visszajuttat a szerző­höz, de felelősséget a beküldött kéziratok megőrzéséért vagy továbbításáért nem vállal. A Gazdaság- és Jogtudomány előfizetési ára 40,— Ft. Belföldi megrendelések az Aka­démiai Kiadó, (Budapest V., Alkotmány u. 21. Pénzforgalmi jelzőszámunk 215 — 11488.) külföldi megrendelések a „Kultúra" Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat (Buda­pest I., Fő u. 32., Magyar Nemzeti Bank egyszámla szám 43-790-057-181) útján esz­közlendők. A Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztálya a következő idegen nyelvű folyó­iratokat adja ki: 1. Acta Oeconomica 2. Acta Juridica Acta Oeconomica szerkesztősége: Budapest V., Münnich F. u. 7. Acta Juridica szerkesztősége: Budapest I., Országház u. 30.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék