Gazdasági Lapok, 1867 (19. évfolyam, 1-52. szám)

1867-01-02 / 1. szám

r t „Hozzunk mezei gazdaságunkba mielőbb Helyes arányokat.“ KIADJA KCXRIZMICS LÁSZLÓ S VEZÉRLETE MELLETT SZERKESZTI MORÓCZ ISTVÁN. i i Tizenkilenczedik évi folyam wj PEST, 1867'­Nyomatott Kocsi Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában.) Aldonaeor. 9. bz.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék