Geodézia és kartográfia 1950 (2. évfolyam, 1-4. szám)

1950 / 1-2. szám

FÖLDMÉRÉSTANI KÖZLEMÉNYEK AZ ORSZÁGOS FÖLDMÉRÉSTANI INTÉZET LAPJA FELELŐS SZERKESZTŐ: DR. TECHN. REGŐCZI EMIL rr~ ' Л TARTALOM Válil Miklós Országos Földméréstani Intézet Dr. Tárczy—H or noch Antal és Esztó Péter A szélnyomás hatása a Jaderin-dró- tokra Dr. Homoródi Lajos Közvetett úton meghatározott külpon­tossági elemek megbízhatósága Ács Ernő Eszköz a földi mágneses tér gradien­sének meghatározására Dr. Májay Péter Győr sokszögelése Dr. Tárczy—Hornoch Antal Mikoviny Sámuel halálának kétszáz­éves fordulójára. László Károly Űj számszerű területmeghatározási módszer Dr. Regőczi Emil A magyar és a csehszlovák elsőrendű szintezési hálózat összekapcsolása Ko­máromban Borszéki Sándor és Szent-Iványi György Geodéziai számítások végrehajtása számológéppel SZEMLE A kvarcóra Budapest új határa Rövid közlemények Halálozás 1950 II. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM SZAKIRODALMI ISMERTETÉSEK RENDELETEK KIADJA A Z ÁLLAMI LAPKIADÓ N. W, BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék