Geodézia és kartográfia 1952 (4. évfolyam, 1-4. szám)

FÖLDMÉRÉSTANI KÖZLEMÉNYEK AZ ÁLLAMI FÖLDMÉRÉSI ÉS TÉRKÉPÉSZETI HIVATAL LAPJA FELELŐS SZERKESZTŐ: DR. TECHN. REGŐCZI EMIL 1952. 4. évfolyam Budapest, 1952. (1—4. sz.) Szerkesztőség: Budapest, I., Iskola-utca 13. Kiadó: Tervgazdasági Könyvkiadó, Budapest, V., Szent István-tér 4.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék