Geodézia és kartográfia 1953 (5. évfolyam, 1-4. szám)

1953 / 1. szám

FÖLDMÉRÉSTANI KÖZLEMÉNYEK AZ ÁLLAMI FÖLDMÉRÉSI ÉS TÉRKÉPÉSZÉTI HIVATAL LÁPJA FELELŐS SZERKESZTŐ: DR. TECHN. REGŐCZI EMIL 1953. 5. ÉVFOLYAM 1. SZÁMI Г TARTALOM Dr. Homoródi Lajos Régi háromszögelési hálózataink elhelye­zése és tájékozása _ , Dr. В ende I y László Vízszintes értelmű szekuláris mozgások Budapest területén Szádeczky-Kardoss Gyula Sztereografikus vetületi meridiánkonver­gencia számítása síkkoordinátákból Illés István A geodéziai rajz Dr. Bendefy László Korszerű szintezőműszerek V SZAKIRODALMI ISMERTETÉSEK RENDELETEK J KIADJA A T ÉRV GAZDASÁG I KÖNYVIÉI ADÓ, BUDAPEST í

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék