Geodézia és kartográfia 1954 (6. évfolyam, 1-4. szám)

FÖLDMÉRÉSTANI KÖZLEMÉNYEK AZ ÁLLAMI FÖLDMÉRÉSI ÉS TÉRKÉPÉSZETI HIVATAL LAPJA FELELŐS SZERKESZTŐ : REGŐCZI E MIL, a műszaki tudományok doktora 1954. ti. ÉVFOLYAM BUDAPEST, 1954. (1 4. SZ.) SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST, VI., ANKER KÖZ 1. KIADÓ: TERVGAZDASÁGI KÖNYVKIADÓ. BUDAPEST, \\, SZENT ISTVÁN TÉR 4.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék