Geodézia és kartográfia 1955 (7. évfolyam, 1-4. szám)

1955 / 1. szám

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA A7u ÁLLAMI FÖLDMÉRÉSI ÉS TÉRKÉPÉSZETI HIVATAL LAPJA FELELŐS SZERKESZTŐ: REGŐOZI EMIL, a műszaki tudományok doktora Szerkesztőbizottság : ANTOS ZOLTÁN, HAZAY ISTVÁN, HOMORÚD! LAJOS, RADÓ SÁNDOR, RAUM FRIGYES ÉS VINCZE VILMOS 1955. 7. ÉVFOLYAM BUDAPEST, 1955. (1—4. SZ.) SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST, V., GUSZEV UTCA 19 KIADÓ: KÖZGAZDASÁGI ÉS JOGI KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST, V., NAGY SÁNDOR U. 6

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék