Geodézia és kartográfia 1957 (9. évfolyam, 1-4. szám)

1957 / 1-2. szám

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA AZ ÁLLAMI FÖLDMÉRÉSI ÉS TÉRKÉPÉSZETI HIVATAL LAPJA 1967. 9. ÉVFOLYAM 1—2. szám TARTALOM Dr. Izotov A. A. A földalak meghatározásának mai állása és a kapcsolatos feladatok SzoJcolova N. A. A nagyméretarányú felmérések terü­letén a légifotogrammetriával szer­zett tapasztalatok és a továbfti tudo­mányos kutatás feladatai Dr. Hőnyi Ede Eljárás kitöltőhálózatunk kiegyenlí­tésére Dr. Homoródi Lajos Egy teodolit körosztásának vizs­gálata V Lóránt Ödön A helyrajziszámozásról Dr. Regőczi Emil Térképkészítés karcolóeljárással Dr. Fodor Ferenc A Tiszavölgy úrbéri térképei (1773—1841) Tóthné, Endrey Mária Egy térképtervező gondjai Dr. Regőczi Emil Új szintezőléckomparátor Kunovszlcy Emil Hegyidomtani szemelvények Vár y István A földnyilvántartásról SZEMLE « A Magyar Tudományos Akadémia Geodéziai Kongresszusa 150 éves az osztrák állami földmérés A Drezdai Műegyetem I. politechni­kai értekezlete Az 1956. évi stockholmi nemzetközi fotogrammetriai kongresszusról A német kisméretű térképészet hely­zete Légifotogrammetriai tapasztalatok nagyméretarányú térképezésnél Nemzetközi távolságmérési tanfo­lyam Münchenben Új földmérőmérnökök Halálozás VÁLTOZÁSOK A TÉRKÉPEN EGYESÜLETI HÍREK SZAKIRODALMI ISMERTETÉSEK RENDELETEK KIADJA A KÖZGAZDASÁGI ÉS JOGI KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék