Geodézia és kartográfia 1959 (11. évfolyam, 1-4. szám)

1959 / 1. szám

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA AZ ÁLLAMI FÖLDMÉRÉSI ÉS TÉRKÉPÉSZETI HIVATAL LAPJA 1969. 11. ÉVFOLYAM I. SZÁM TARTALOM Dr. Regöczi Emil Az első évtized Dr. Tárczy-Hornoch Antal és Szádeczky-Kardoss Gyula Átszámítás a Gauss—Krüger vetü­leti sávok között két csatlakozópont segítségével Dr. Hazay István A kiegyenlítés mechanikai elvei Sz. V. Csernoolc Domborzatábrázolás a természeti­földrajzi alkalmazott térképeken Dr. Regöczi Emil A fizikai távmérők használata alsó­geodéziai munkálatainkban Sole Juraj Nomogrammok használata a sok­szögoldalak vetületeinek számításá­hoz Szarka Zoltán A matrixszámítás alkalmazása a ki­egyenlít őszámításban Pusztay Ferenc Elektronikus és elektrooptikai táv­mérés Egri Antal Gépi feldolgozás a földnyilvántartás­ban SZEMLE Légifotogrammetriai térképezésnél használt filmek méretváltozásának vizsgálata * A Nemzetközi Geométer Szövetség 9. Kongresszusa A térképészet nemzetközi szervezetei Kartográfiai értekezlet Moszkvában Baranya megyei térképfelújítási munkáknál szerzett tapasztalatok Nemzetközi geodéziai számítási kol­lokvium Krakóban Személyi hírek Új földmérőmérnökök A Magyar Tudományos Akadémia pályázatai VÁLTOZÁSOK A TÉRKÉPEN EGYESÜLETI HÍREK SZAKIRODALMI ISMERTETÉSEK KIADJA A KARTOGRÁFIAI VÁLLALAT, BUDAPEST /

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék