Geodézia és kartográfia 1961 (13. évfolyam, 1-4. szám)

GEODÉZIA i ÉS KARTOGRÁFIA AZ ÁLLAMI FÖLDMÉRÉSI ÉS T ÉRKÉP ÉSZETI HIVATAL LAPJA Felelős szerkesztő : DR, REGŐCZI EMIL, a műszaki tudományok doktora Szerkesztőbizottság : ANTOS ZOLTÁN, GABOS GYÖRGY, DR. HAZAY ISTVÁN, a műszaki tudományok doktora, DR. HEGYI GYULA, DR. HOMORÓDI LAJOS, a műszaki tudományok kan­didátusa, JOÓ ISTVÁN, KÁDÁR ISTVÁN, DR. LACZKÓ LÁSZLÓ, DR. RADÓ SÁN­DOR, a földrajztudományok doktora, RAUM FRIGYES, SZABÓ BÉLA és DR. VIN- CZE VILMOS, a műszaki tudományok kandidátusa 1961. 13. ÉVFOLYAM BUDAPEST, 1960. (1—4. sz.) . SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST, V., GUSZEV UTCA 19 KIADÓ: KARTOGRÁFIAI VÁLLALAT, BUDAPEST, V., GUSZEV UTCA 25

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék