Geodézia és kartográfia 1962 (14. évfolyam, 1-6. szám)

1962 / 1. szám

GEODÉZIA ES KARTOGRÁFIA AZ ÁLLAMI FÖLDMÉRÉSI ÉS TÉRKÉPÉSZETI HIVATAL LAPJA 1962. 14. ÉVFOLYAM 1. SZÁM TARTALOM Dr. Biró Péter A normálmagasság gyakorlati meg­határozása Dr. Hoványi Lehel Az önálló bányászati háromszög­hálózatok fejlesztésének újabb iránya Halmos Ferenc A MOM Te-Dl tahiméter-teodolit teljesítőképességének vizsgálata Hdnkó Oéza A képpontok geodéziai koordinátái­nak és a térképi hálózat vonalainak meghatározása Joó István Építkezésekkel kapcsolatos magas­ságmérések Dr. Laczkó László A gazdasági térképek szerkesztésé­nek és generalizálásának főbb elvei Dr. Rózsa László és Enyedy László A pajzshajtás geodéziai irányítása és ellenőrzése Kovács Béla Egyképes fotogrammetriával készült nagyméretarányú felméréseinkről SZEMLE A szovjet földnyilvántartás — Pécseli János Az NDK Fotogrammetriai Társasá­gának 2. közgyűlése — Faváry József A 4. nemzetközi távolságmérési tan­folyam — Pusztai Ferenc A sarajevoi geodéziai értekezlet — Joó István Konferencia a geodéziai és kartográ­fiai munkák automatizálásáról — Szörényi János Rövid közlemények Kitüntetések Halálozás VÁLTOZÁSOK A TÉRKÉPEN EGYESÜLETI HÍREK SZAKIRODALMI ISMERTETÉSEK KIADJA A KARTOGRÁFIAI VÁLLALAT BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék