Geodézia és kartográfia 1964 (16. évfolyam, 1-6. szám)

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA AZ ÁLLAMI FÖLDMÉRÉSI ÉS T ÉRKÉPÉSZETI HIVATAL LAPJA Szerkesztő bizottság : ANTOS ZOLTÁN, DR. GABOS GYÖRGY, DR. HAZAY ISTVÁN a műszaki tudomá­nyok doktora, DR. HEGYI GYULA, DR. HOMORÓDI LAJOS, a műszaki tudományok doktora, DR. JOÓ ISTVÁN (felelős szerkesztő), KÁDÁR ISTVÁN, DR. LACKÓ LÁSZLÓ, DR. RADÓ SÁNDOR, a földrajztudományok doktora, RAUM FRIGYES, DR. REGŐCZI EMIL, a műszaki tudományok doktora (főszerkesztő), SZABÓ BÉLA, SZÉKELY TIBOR, TAKÁCS FERENC és DR. VINCZE VILMOS a műszaki tudományok kandidátusa 1964. 16. ÉVFOLYAM BUDAPEST, 1964. (1—6. sz.) SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST, V., GUSZEV UTCA 19 KIADÓ: KARTOGRÁFIAI VÁLLALAT, BUDAPEST, V„ GUSZEV UTCA 25

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék