Geodézia és kartográfia 1965 (17. évfolyam, 1-6. szám)

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA AZ ÁLLAMI FÖLDMÉRÉSI ÉS TÉRKÉPÉSZETI HIVATAL LAPJA 1965. 17. ÉVFOLYAM 1. SZÁM TARTALOM Dr. Hazay István A fokhálózat képe ferdetengelyű hengervetületen Halmai (Hutflesz) Endre A nyitott sokszögvonal töréspontjá­nak hibaábrája Török István Hosszmérés az ipari geodéziában Bagó László Házhelyek kialakításával kapcsolatos műszaki munkák Dr. Erödi Béla és Horváth Vilmos Talajvédelmi célú lejtőkategória-tér- képek szerkesztése Molnár Endre és Veress László Vízépítési tervezések előkészítése If i. Hőnyi Ede Mai magyar turistatérképek Tóth Mihály Idegenforgalmi térképek és prospek­tusok Szent-Iváríyi György Az új településhálózati terv város- mérési vonatkozásai Dr. Tamás Zoltán A hátrametszés egyszerű számítása SZEMLE A 20. nemzetközi földrajzi kongresz- szus térképészeti szekciójának ülése — Dr. Radó Sándor Geodéta-szakmérnökképzés — Dr. Bíró Péter Magyar vonatkozású történelmi tér­képek Karlsruheban — Dr. Csőre Pál Háromszögelés és népművészet — Dr. Regöczi Emil Az 1964-ben megjelent fontosabb jogszabályok geodéziai vonatkozásai — Balázs László Tanácskozás a Föld alakjának és méreteinek meghatározásáról Prágá­ban — Dr. Bíró Péter A szófiai mérnökgeodéziai konferen­cia — Raum Frigyes A IV. csehszlovák országos geodéziai konferencia — Füry Mihály és Pirityi István A „Magyar Geodéziai Irodalom 1498—1965” II. kötetéről — Dr. Ben- defy László A Ni4 jelű automatikus, libellás szintezőműszer -— Orbán Aladár Innen-onnan — Dr. Nagy Jenő Kitüntetések VÁLTOZÁSOK A TÉRKÉPEN EGYESÜLETI HÍREK SZAKIRODALMI ISMERTETÉSEK KIADJA A KARTOGRÁFIAI VÁLLALAT BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék