Geodézia és kartográfia 1966 (18. évfolyam, 1-6. szám)

1966 / 1. szám

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA AZ ÁLLAMI FÖLDMÉRÉSI ÉS TÉRKÉPÉSZETI HIVATAL LAPJA 1966. 18. ÉVFOLYAM 1. SZÁM KIADJA A KARTOGRÁFIAI VÁLLALAT BUDAPEST TARTALOM Halmos Ferenc és Szádeczky- Kardoss Gyula Pörgettyűsteodolit-mérési eredmé­nyek geodéziai átszámítása Alpár Gyula és Somogyi József Kettős fényképsorral végzett térbeli légi-háromszögelés hibaelosztása Orbán Aladár A geodéziai műszerek vizsgálatának szabványosítása Miskolczi László Műszaki követelmények és gazdasá­gossági szempontok a nulladrendű szintezésben Dr. Hőnyi Ede A dunaújvárosi Duna-part mozgásá­nak vizsgálata Dr. Hankó Géza és Ladányi J enőné Az ortoszkópia alkalmazása a térké­pezésben Dr. Németh Lajos A földmérési jog kodifikálásának alapelvei L' Auné Ottó A fiktív mérések hibaeloszlása SZEMLE Százötven éves a bécsi műegyetem — Dr. Regőczi Emil Geodéziai irodalmunk helyzete — Dr. Homoródi Lajos Kútfők sorsa — Dr. Regőczi Emil A nagyméretarányú térképek sok­szorosítása — Rostéin Ferenc Területigényes beruházási progra­mok térképszükséglete — Bölcsek György Tizenöt éves a Földmérő és Talaj- vizsgáló Vállalat — R. F. Az aerolux fotoelektromos megvilá- gításmórő — Zeth Ulrich Geodéziai konferencia Lipcsében — Dr. Hőnyi Ede A Lengyel Geodéták Egyesületének konferenciája — Balázs László Az alsó-szászországi felmérési és ka­taszteri törvény — Szent-Iványi György Innen-onnan Rövid közlemények Személyi hírek VÁLTOZÁSOK A TÉRKÉPEN EGYESÜLETI HÍREK SZAKIRODALMI ISMERTETÉSEK

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék