Geodézia és kartográfia 1967 (19. évfolyam, 1-6. szám)

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA A MÉM ORSZÁGOS FÖLDÜGYI ÉS TÉRKÉPÉSZETI HIVATALÁNAK LAPJA Szerkesztő bizottság: ANTOS ZOLTÁN, DR. GABOS GYÖRGY, DR. HAZAY ISTVÁN, a műszaki tudomá­nyok doktora, DR. HEGYI GYULA, DR. HOMORÓDI LAJOS, a műszaki tudományok doktora, DR. JOÓ ISTVÁN (felelős szerkesztő), KÁDÁR ISTVÁN, DR. LACZKÖ LÁSZLÓ, DR. RADÓ SÁNDOR, a földrajztudományok doktora, RAUM FRIGYES, DR. REGÖCZI EMIL, a műszaki tudományok doktora (főszerkesztő), SZABÓ BÉLA, SZÉKELY TIBOR, TAKÁCS FERENC és DR. VINCZE VILMOS, a műszaki tudomá­nyok kandidátusa. 1967. 19. ÉVFOLYAM BUDAPEST, 1967. (1—6. sz.) SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST, V„ KOSSUTH LAJOS TÉR 11 KIADÓ: KARTOGRÁFIAI VÁLLALAT, BUDAPEST, V., GUSZEV UTCA 25

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék