Geodézia és kartográfia 1968 (20. évfolyam, 1-6. szám)

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA A MÉM ORSZÁGOS FÖLDÜGYI ÉS TÉRKÉPÉSZETI HIVATALÁNAK, VALAMINT A GEODÉZIAI ÉS KARTOGRÁFIAI EGYESÜLETNEK A LAPJA Szerkesztő bizottság: ANTOS ZOLTÁN, FÖLDI ERVIN, DR. GABOS GYÖRGY, HALÁSZ PÉTER, DR„ HAZAY ISTVÁN, az MTA levelező tagja, DR. HEGYI GYULA, DR. HOMORÓDI LAJOS, a műszaki tudományok doktora, DR. JOÓ ISTVÁN, a műszaki tudományok kandidátusa (felelős szerkesztő), DR. RADÓ SÁNDOR, a földrajztudományok dok­tora, RAUM FRIGYES, DR. REGŐCZI EMIL, a műszaki tudományok doktora (fő- szerkesztő), SZABÓ BÉLA, SZABÓ LAJOS, SZÉKELY TIBOR, TAKÁCS FERENC és DR. VINCZE VILMOS, a műszaki tudományok kandidátusa 1968. 20. ÉVFOLYAM BUDAPEST, 1968. (1 — 6. sz.) SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST V., KOSSUTH LAJOS TÉR 11 KIADÓ: KARTOGRÁFIAI VÁLLALAT, BUDAPEST V., GUSZEV UTCA 25

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék