Geodézia és kartográfia 1969 (21. évfolyam, 1-6. szám)

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA A MÉM ORSZÁGOS FÖLDÜGYI ÉS TÉRKÉPÉSZETI HIVATALÁNAK, VALAMINT A GEODÉZIAI ÉS KARTOGRÁFIAI EGYESÜLETNEK A LAPJA Szerkesztő bizottság: ANTOS ZOLTÁN, EGRI ANTAL, FÖLDI ERVIN, DR. GABOS GYÖRGY, HALÁSZ PÉTER, DR, HAZAY ISTVÁN, az MTA levelező tagja, DR. HEGYI GYULA, DR. HOMORÓDI LAJOS, a műszaki tudományok doktora, DR. JOÓ ISTVÁN, a műszaki tudományok kandidátusa (felelős szerkesztő), DR. RADÓ SÁNDOR, a földrajztudományok doktora, RAUM FRIGYES, DR. REGŐCZI EMIL, a műszaki tudományok doktora (főszerkesztő), SZABÓ BÉLA, SZABÓ LAJOS, SZÉKELY TIBOR és DR. VINCZE VILMOS, a műszaki tudományok kandidátusa 1969. 21. ÉVFOLYAM BUDAPEST, 1969. (1—6. szám és 3. különszám) SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST V KOSSUTH LAJOS TÉR 11 KIADÓ: KARTOGRÁFIAI VÁLI AT, BUDAPEST V., GUSZEV UTCA 25

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék