Geodézia és kartográfia 1970 (22. évfolyam, 1-6. szám)

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA A MÉM ORSZÁGOS FÖLDÜGYI ÉS TÉRKÉPÉSZETI HIVATALÁNAK, VALAMINT A GEODÉZIAI ÉS KARTOGRÁFIAI EGYESÜLETNEK A LAPJA Szerkesztő bizottság! ANTOS ZOLTÁN, DR. EGRI ANTAL, FÖLDI ERVIN, DR. GABOS GYÖRGY, HALÁSZ PÉTER, DR. HAZAY ISTVÁN, az MTA levelező tagja, DR. HEGYI GYULA, DR. HOMORÓDI LAJOS, a műszaki tudományok dók'ora, DR. JOÓ ISTVÁN, a műszaki tudományok kandidátusa (felelős szerkesztő), KATONA SÁNDOR, DR. RADÓ SÁNDOR, a földrajztudományok doktora, RAUM FRIGYES, DR. REGŐ- OZI EMIL, a műszaki tudományok doktora (főszerkesztő), SZABÓ BÉLA, SZABÓ LAJOS, SZÉKELY TIBOR és DR. VINCZE VILMOS, a műszaki tudományok doktora 1070. 22. ÉVFOLYAM BUDAPEST, 1970. (1—6. szám) SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST V., KOSSUTH LAJOS TÉR 11 KIADÓ: KARTOGRÁFIAI VÁLLALAT, BUDAPEST XIV., BOSNYÁK TÉR 5.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék