Geodézia és kartográfia 1971 (23. évfolyam, 1-6. szám)

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA A MÉM ORSZÁGOS FÖLDÜGYI ÉS TÉRKÉPÉSZETI HIVATALÁNAK, VALAMINT A GEODÉZIAI ÉS KARTOGRÁFIAI EGYESÜLETNEK A LAPJA Szerkeszti bízol I sjtg: ANTOS ZOLTÁN, DU. EGRI ANTAL, FÖLDI ERVIN, DR. GABOS GYÖRGV, HALÁSZ PÉTER, DR. HAZAY ISTVÁN, az MTA levelez/) tagja, DR. HEGYI GYULA, I>R. HOMOKOD I LAJOS, a műszaki tudományok doktora, .IAGASIOS BELA, DR. .IOO ÍSTVÁN, a műszaki tudományok kandidátusa (felelős szerkesztő), DR. RADÓ SÁNDOR, a földrajzi adományok doktora, RAUM FR (GYES, DR. REGÓ- GZI EMIL, a műszaki tudományok doktora (főszerkesztő), SZABÓ BÉLA, SZABÓ LAJOS, SZÉKELY TIBOR és DR. VINOZH VILMOS, a műszaki tudományok doktora I 971.23. ÉVFOLYAM BUDAPEST, 1971. (1 ti. szám) SZERKESZTŐSÉG : BUDAPEST V., KOSSUTH LAJOS TÉR 11 KIADÓ: KARTOGRÁFIAI VÁLLALAT, BUDAPEST XIV.. BOSNYÁK TÉR 5.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék