Geodézia és kartográfia 1972 (24. évfolyam, 1-6. szám)

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA A MÉM O RSZ ÁGOS FÖLDÜGYI ÉS TÉRKÉPÉSZETI HIVATALÁNAK, VALAMINT A GEODÉZIAI ÉS KARTOGRÁFIAI EGYESÜLETNEK A LAPJA Szerkesztő bizottság: ANTOS ZOLTÁN, DR. EGRI ANTAL, FÖLDI ERVIN, DR. GABOS GYÖRGY, HALÁSZ PÉTER, DR. HAZAY ISTVÁN, az MTA levelező tagja, DR. HEGYI GYULA, DR. HOMORÓDI LAJOS, a műszaki tudományok doktora, JAGAS1CS BÉLA, DR. JOÓ ISTVÁN, a műszaki tudományok kandidátusa (felelős szerkesztő), DR. RADÓ SÁNDOR, a földrajztudományok doktora, RAUM FR IGYES, DR. REGŐ- CZI EMIL, a műszaki tudományok doktora (főszerkesztő), DR.. SOMOGYI JÓZSEF, a műszaki tudományok kandidátusa, SZABÓ BÉLA, SZABÓ LAJOS, SZÉKELY TIBOR, DR. V1NCZE VILMOS, a műszaki tudományok doktora, VÖRÖS IMRE. 1972. 24. ÉVFOLYAM BUDAPEST, 1972. (1-6. szám) SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST V., KOSSUTH LAJOS TÉR 11. KIADÓ: KARTOGRÁFIAI VÁLLALAT, BUDAPEST XIV., BOSNYÁK TÉR 5.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék