Geodézia és kartográfia 1974 (26. évfolyam, 1-6. szám)

1974 / 1. szám

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA A MÉM ORSZÁGOS FÖLDÜGYI ÉS TÉRKÉPÉSZETI HIVATALÁNAK, VALAMINT A GEODÉZIAI ÉS KARTOGRÁFIAI EGYESÜLETNEK A LAPJA--------------------------------------------------------------­TARTALOM Dr. Joó István Hazánk korszerű geodéziai alapjainak kialakítása Bence Tivadai—Bőd. Emil Az elsőrendű háromszögelési hálózat ellenőrzése negyedrendű mérésekkel Dr. Halmos Ferenc—Kádár István —dr. Karsay Ferenc Geodéziai számítások egydimenziós sík- és tér-koordinátarendszerekben Dr. Alpár Gyula Légiháromszögelési tömbök kiegyen­lítési eljárásainak összehasonlítása Dr. Horváth Kálmán A szintezési refrakció Bene András Polgári topográfiai térképezésünk to­vábbi feladatai Zsolnay József Az elektronikus számítógép haszná­lata lépésábrák segítségével Tikász Emese Aknamélységmérés elektrooptikai távmérővel 1974. 26. ÉVFOLYAM 1. SZÁM SZEMLE EGYESÜLETI HÍREK RENDELETEK SZAKIRODALMI ISMERTETÉSEK KIADJA A KARTOGRÁFIAI VÁLLALAT BUDAPEST J

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék