Geodézia és kartográfia 1981 (33. évfolyam, 1-6. szám)

GEODÉZIA ÉN KARTOGRÁFIA A MÉM ORSZÁGOS FÖLDÜGYI ÉS TÉRKÉPÉSZETI HIVATALÁNAK, VALAMINT A GEODÉZIAI ÉS KARTOGRÁFIAI EGYESÜLETNEK A LAPJA / f+uA* /1 Szerkesztő bizottság: DR. DETREKŐI ÁKOS, a műszaki tudományok doktora, DOMOKOS GYÖRGY, DUSNOKI SÁNDOR, DR. EGRI ANTAL, DR, GABOS GYÖRGY, DR. GEBRY JÁNOS, HALÁSZ PÉTER, DR. HAZAY ISTVÁN, az MTA rendes tagja, HOFFER ISTVÁN (elnök), DR. HOMORÖDI LAJOS, az MTA rendes tagja, JAGASICS BÉLA, (felelős szerkesztő), DR. JOO ISTVÁN, a műszaki tudományok doktora, DR. KOVÁCS BÉLA, LUKÁCS BÉLA, DR. PAPP-VÁRY ÁRPÁD, a földrajztudományok kandidá­tusa, RAUM FRIGYES, DR. SIPOS SÁNDOR, DR. SOMOGYI JÓZSEF, a műszaki tudományok doktora, VÖRÖS IMRE (szerkesztő). 1981. 33. ÉVFOLYAM

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék