Geodézia és kartográfia 1982 (34. évfolyam, 1-6. szám)

GEODÉZIA ÉN KARTOGRÁFIA A MÉM ORSZÁGOS FÖLDÜGYI ÉS TÉRKÉPÉSZETI HIVATALÁNAK, VALAMINT A GEODÉZIAI ÉS KARTOGRÁFIAI EGYESÜLETNEK A LAPJA Szerkesztő bizottság: DK. DETREKŐI ÁKOS, a műszaki tudományok doktora, DOMOKOS GYÖRGY, DUSNOKI SÁNDOR, DB. EGRI ANTAL, DR. GABOS GYÖRGY, DR. GEBRY •JÁNOS, HALÁSZ PÉTER, DR. HAZAY ISTVÁN, az MTA rendes tagja, HOFF ER ISTVÁN (elnök), JAGASICS BÉLA (felelős szerkesztő), DR. JOÓ ISTVÁN, a műszaki tudományok doktora, DR. KOVÁCS BÉLAj.LUKÁCS BÉLA, DR. NÉMETH GYULA, DR. PAPP-VÁRY ÁRPÁD, a földrajztudományok kandidátusa, RAUM FRIGYES, DR. SIPOS SÁNDOR, DR. SOMOGYI JÓZSEF, a műszaki tudományok doktora, VÖRÖS IMRE (szerkesztő). 1982. 34. ÉVFOLYAM

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék