Geodézia és kartográfia 1983 (35. évfolyam, 1-6. szám)

GEODÉZIA ÉN KARTOGRÁFIA A MÉM ORSZÁGOS FÖLDÜGYI ÉS TÉRKÉPÉSZETI HIVATALÁNAK, VALAMINT A GEODÉZIAI ÉS KARTOGRÁFIAI EGYESÜLETNEK A LAPJA Szerkesztő bizottság: DR. DETREKÖI ÁKOS, a műszaki tudományok doktora, DOMOKOS GYÖRGY, DUSNOKI SÁNDOR, DR. EGRI ANTAL, DR. GABOS GYÖRGY DR. GEBRY JÁNOS, HALÁSZ PÉTER, DR. HAZAY ISTVÁN, az MTA rendes tagja, HOFFER ISTVÁN (elnök), JAGASICS BÉLA (felelős szerkesztő), DR. JOÓ ISTVÁN, a mű­szaki tudományok doktora, DR. KOVÁCS BÉLA, LUKÁCS BÉLA, DR. NÉMETH GYULA, DR.PAPP-VÁRY ÁRPÁD, a földrajztudományok kandidátusa, RAUM FRIGYES, DR. SÍPOS SÁNDOR, DR. SOMOGYI JÓZSEF, a műszaki tudományok doktora, VÖRÖS IMRE (szerkesztő). 1983. 35. ÉVFOLYAM 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék