Geodézia és kartográfia 1985 (37. évfolyam, 1-6. szám)

1985 / 1. szám

____ 7 HU ISSN 0016­GEODÉZIA ÉN KARTOGRÁFIA A MÉM FÖLDÜGYI ÉS TÉRKÉPÉSZETI HIVATALÁNAK, VALAMINT A GEODÉZIAI ÉS KARTOGRÁFIAI EGYESÜLETNEK A LAPJA TARTALOM Lukács Béla—Dr. Koronczay Miklós : A mezőgazdasági nagyüzemi terü­letek kialakításáról Nagy László—Végsó Ferenc: Új tech­nológia a földmérési alaptérképek digitalizálására és a területszámí­tásra Dr. Lukács Tibor : A Földmérési In­tézet. kutatási és műszaki fejlesz­tési eredményei 1981—83 között Dr. Joó István : A földmérési igazság­ügyi szakértő és az állami földmé­rés Dr. Szőke Irén: A szakvélemény je­lentősége a tulajdoni és birtokviták rendezésében 198 5. 3 7. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Bagó László: Birtokhatárok megha­tározásának egyes kérdései Huszár Béla: A gépi technológiával készült térképek alkalmazása a szakértői munkáknál Dr. Forgács Zoltán: A földmérési szakértői munkától elvárható pon­tosság Le Kim Son: A vietnami vízszintes geodéziai alaphálózat és korszerű­sítése Biró Gyula—Steinbach Antal: A Wild GLO-2 lézerokulár mérnökgeodé­ziai alkalmazása Földi Ervin: Földrajzi neveink a tér­képeken SZEMLE EGYESÜLETI HlREK RENDELETEK SZAKIRODALMI ISMERTETÉSEK KIADJA A KARTOGRÁFIAI V ÁLLAL AT BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék