Geodézia és kartográfia 1986 (38. évfolyam, 1-6. szám)

1986 / 1. szám

__ r HU ISSN 001«­GEODÉZIA ----­ÉS KARTOGRÁFIA A MÉM FÖLDÜGYI ÉS TÉRKÉPÉSZETI HIVATALÁNAK, VALAMINT A GEODÉZIAI ÉS KARTOGRÁFIAI EGYESÜLETNEK A LAPJA 1 9 8 6. 3 8. ÉVFOLYAM 1. SZÁM TARTALOM Dr. Tóth Aranka: A szovjet geodéziai szolgálat kialakulása Hopfer Andrzej: A FIG Kataszteri és Területrendezési Bizottságának feladatai és e feladatok ellátása Henssen J. L. G.: Kataszteri infor­mációs rendszer Hollandiában Bullard Richard K.: Mezőgazdasági földek megfigyelése távérzékeléssel Dr. Ebner Heinrich: A HIFI prog­ramrendszer elméleti alapjai, al­kalmazása és fejlesztése Dalia Olivét—dr. Remetey F. Gábor: LANDSAT többsávos pásztázó és SEASAT szintetikus antennájú ra- darfelvótelek geometriai illesztése számítógéppel Rónai Béla—Winkler György: Sík­idomok legyezőszerű felosztása Annau Edgar: Vállalkozás és gazdál­kodás a földmérésben Raum Frigyes: A magyar kataszteri felmérés szervezetének kialakulása SZEMLE EGYESÜLETI HÍREK RENDELETEK SZAKIRODALMI ISMERTETÉSEK KIADJA A KARTOGRÁFIAI VÁLLALAT BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék