Geodézia és kartográfia 1987 (39. évfolyam, 1-6. szám)

1987 / 1. szám

HU ISSN 0016-7118 | GEODÉZIA ÉN KARTOGRÁFIA A MÉM F ÖLDÜ GY I ÉS TÉRKÉP É SZ E T 1 HIV A TÁL ÁNAK, VALAMINT A GEODÉZIAI ÉS KARTOGRÁFIAI EGYESÜLETNEK A LAPJA 1 98 7. 3 9. ÉVFOLYAM 1. SZÁM TARTALOM Dr. Tremmel Ágoston: Emlékezés Tóth Ágostonra, az MN Térké­pészeti Intézet névadójára Dr. Fehér György: Az MN Tóth Ágoston Térképészeti Intézet te­vékenységéről Dr. Papp-Váry Árpád: A földhi­vatalok időszerű földmérési fel­adatai Dr. Borza Tibor: Mesterséges hol­dak pályaszámítása különböző pon­tossági igények esetén Dr. Bőd Emil: Az országos első­rendű hálózat irányméréseinek ki- egyenlítése Dr. Tárcsái György—dr. Ferencz Csaba—Ferenczné Árkos Ilona— dr. Hamar Dániel—Lichtenberger János: Egyszerű eljárás fekete­fehér légifényképek optikai denzi- tásának domborzati és légköri javítására Bocsa Imre: A nagymóretarányú talajtérképezés és a földértékelés továbbfejlesztése Dr. Balázs László: Gondolatok a négyzethálós és a pontszerű in­formációazonosítás együttes alkal­mazásáról Márton Mátyás: Az óceán- és a ten­gerfenék képződményeinek föld- rajzinév-tára Dr. Gsepr égi Szabolcs—Kádár Ist­ván—Papp Erik: A kiegyenlítő kör meghatározása lineáris köz­vetítő egyenlettel Dr. Plihál Katalin: A Tiszántúl térképe a XVII. századból SZEMLE EGYESÜLETI HÍREK KIADJA A KARTOGRÁFIAI VÁLLALAT BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék