Geodézia és kartográfia 1988 (40. évfolyam, 1-6. szám)

1988 / 1. szám

HU ISSN 0016-7118 GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA A MÉM FÖLDÜGY I ÉS TÉRRÉ P É SZÉT I HIVATALÁNAK, VALAMINT A GEODÉZIAI ÉS KARTOGRÁFIAI EGYESÜLETNEK A LAPJA 198 8. 4 0. ÉVFOLYAM 1. SZÁM KIADJA A KARTOGRÁFIAI VÁLLALAT BUDAPEST TARTALOM Bölcsvölgyiné dr. Bán Margit— Tarr István: Vízszintes alappontháló­zatunk transzformációja a szocia­lista országok egységes rendszerébe Orbán Aladár—Bánfi Frigyes: Sza­batos kompenzátoros szintezőmű­szerek mágneses hatás miatti hi­báinak hazai vizsgálata Apagyi Géza—Kenyeres István: A földhivatali térképtárak helyzete és az adatszolgáltatás feltételei Gifka István: Digitális földmérési alaptérkép előállítása földi felmé­rési adatokból a BGTV-nól Bölcsvölgyi Ferenc: Az új országos negyedrendű vízszintes alappont­hálózatunk létesítésének programja Vargyai István: Poláris rószletmérés hosszú oldalakkal Dr. Engler Péter: Különböző típusú és időpontú légifelvótelek össze­hasonlító vizsgálata Milassin György: At. EOTR föld­mérési alaptérképek készítésének ingatlan-nyilvántartási vonatko­zásai Dr. Márton Mátyás: A Kartográfiai Vállalat földgömbjei Raum Frigyes: Geodéziai emlékpark a Bosnyák téren SZEMLE EGYESÜLETI HÍREK SZAKIRODALMI ISMERTETÉSEK

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék