Geodézia és kartográfia 1989 (41. évfolyam, 1-6. szám)

1989 / 1. szám

_____ T_________ I HU ISSN 0016­GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA A MÉM FÖLDÜGYI ÉS TÉRKÉPÉSZETI HIVATALÁNAK, VALAMINT A GEODÉZIAI ÉS KARTOGRÁFIAI EGYESÜLETNEK A LAPJA TARTALOM Dr. Biró Péter: A nehézségi erőtér matematikai leírásával kapcsola­tos fogalmak pontosítása Dr. Somogyi József—Kalmár János: Robusztus becslési eljárások a Helmert-transzformációhoz Dr. Papp-Váry Árpád: A földmérés és térképészet feladatai az új jog­szabályok tükrében Dr. Fenyő György—Pásztor László: A földről szóló törvény alkalmazá­sának tapasztalatai Vaszkó Elekné—dr. Forgács Zoltán: Az ingatlan-nyilvántartás és a földmérési adatbázis összekapcso­lásának lehetőségei Dr. Gross Miklós: A digitális földmé­rési alaptérkép szabályzatterve­zete Deme Gyula: Gondolatok a digitális térkép kialakításának kérdéseiről Sándor Tamás: A földmérési szakfel­ügyeleti munka tapasztalatai He­ves megyében Bartos Ferenc: Földmérési szakfel­adatok a földhivataloknál az idő- ráfordítások tükrében Mizsei Ferencné—Kádár István— —Zálezsák Tamás: Geodéziai és kartográfiai műveletek fastruktú­rába szervezett rasztertérképek kö­zött 1 9 89. 4 1. ÉVFOLYAM SZEMLE 1. SZÁM EGYESÜLETI HÍREK KIADJA A KARTOGRÁFIAI VÁLLALAT BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék