Geodézia és kartográfia 1990 (42. évfolyam, 1-6. szám)

1990 / 1. szám

_ XL л * _ _ I Hü ISSN 0016­GEODÉZIA ----­ÉS KARTOGRÁFIA A MÉM FÖLDÜGYI ÉS TÉRKÉPÉSZETI HIVATALÁNAK, VALAMINT A GEODÉZIAI ÉS KARTOGRÁFIAI EGYESÜLETNEK A LAPJA 199 0. 4 2. ÉVFOLYAM 1. SZÁM TARTALOM Dr. Papp-Váry Árpád: Köszönetnyilvánítás Dr. Szabó Ferenc: A Nemzetközi Térképészeti Társulás (ICA) konferenciájának üdvöz­lése D. R. F. Taylor: Az ICA elnökének megnyitó előadása Dr. Papp-Váry Árpád: Az ICA 14. konferen­ciája Ajtay Ágnes: Az ICA-konferencia előadásairól Dr. Csillag Ferenc-Csornai Gábor: A földrajzi információs rendszerek témaköre az ICA konferenciáján Siklósi Miklós: Az automatizált kartográfia kérdései az ICA konferencia tükrében Dr. Remetey F. Gábor: A távérzékelés a térké­pészet szolgálatában az ICA konferenciá­ján Domokos György-Szép János: A térképészkép­zés és a továbbképzés témaköre az ICA konferenciáján Bassa László: Atlasz-szimpózium az ICA kon­ferenciáján Biró József-Lászlóffy Gábor: A tematikus tér­képészet az ICA konferenciáján Dr. Gercsák Gábor: A turistatérképek téma­köre az ICA konferenciáján Bállá Csilla-Pap István: „Föld és környezet” témakör az ICA konferenciáján Csáti Ernő: A Magyar Kartográfiai Tanulmá­nyok - 1989 Földi Ervin: Elméleti és technológiai kérdések az ICA konferenciáján D. R. F. Taylor: Az ICA elnökének záróbe­széde Dr. Márton Mátyás: Intézménylátogatások Dr. Divényi Pál: Az ICA-konferencia műszaki kiállítása Dr. Rátóti Benő: A Budavári Palota nemzet­közi térképkiállítása az ICA konferencia alkalmából Dr. Patay Pálné: Földabroszok Magyarország­ról. Térképtörténeti kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban Dr. Czigány István: Magyar katonai térképek, műszerek és nemzetközi fakszimile térké­pek kiállítása Orgoványi András: Földünk és a világegyetem képe - egy kiállítás margójára Vagács Géza: Térképes bélyegek kiállítása A. Me. Connell: A VII. Coronelli-szimpózium. Budapest, 1989. VIII. 24-27. KIADJA A KARTOGRÁFIAI VÁLLALAT BUDAPEST SZAKIRODALMI ISMERTETÉSEK

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék