Geodézia és kartográfia 1992 (44. évfolyam, 1-6. szám)

1992 / 1. szám

HU ISSN 0016-7118 GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA AZ FM FÖLDÜGYI ÉS TÉRKÉPÉSZETI FŐOSZTÁLYÁNAK ÉS A MAGYAR FÖLDMÉRÉSI, TÉRKÉPÉSZETI ÉS TÁVÉRZÉKELÉSI TÁRSASÁGNAK A LAPJA TARTALOM Dr. R. F. Taylor. A térképészet elméleti alapja. Az információs korszak új irányzatai. dr. Mihály Szabolcs-dr. Odor Károly-ür. Soha Gábor-Alabér László: A hazai földmérés és térképészet helyzetelemzése Dr. I. Homansky: A földrajzi nevek nemzetkö­zi egységesítése Dr. Ádám József-. Az IUGG/IAG XX. közgyű­lése Dr. Borza Tibor-Busics Imre: GPS-hálózati mérések Magyarországon Horváth Balázs: Az aranykoronától az arany­koronáig Dr. Tikász Emese-Staudinger Jánosné-Jako vác Frigyesné-Németh Anna: Regionális Terü­leti Információs Rendszer Dr. Jankó Annamária: Magyarország 1940- 1944. között készített 1:50 000 ma. tér­képművé SZEMLE RENDELETEK SZAKIRODALMI ISMERTETÉSEK 1992. 44. ÉVFOLYAM 1. SZÁM KIADJA A KARTOGRÁFIAI VÁLLALAT BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék