Geodézia és kartográfia 1995 (47. évfolyam, 1-5. szám)

1995 / 1. szám

I HU ISSN 0016-7118 1 GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA AZ FM FÖLDÜGYI ÉS TÉRKÉPÉSZETI FŐOSZTÁLYÁNAK ÉS A MAGYAR FÖLDMÉRÉSI, TÉRKÉPÉSZETI ÉS TÁVÉRZÉKELÉSI TÁRSASÁGNAK A LAPJA 1995. 47. ÉVFOLYAM 1. SZÁM KIADJA A CARTOGRAPHIA KFT. BUDAPEST TARTALOM Dr. Szabó János: A „Kataszter az ezredfordulón” mot- tójú vándorgyűlés megnyitóbeszéde Zsámboki Sándor: A földügyi és térképészeti szak­terület helyzete és tervei, különös tekintettel az in­gatlankataszter korszerűsítésére Dr. Detrekői Ákos: Létezik-e Münchhausen-effektus, vagy kimászhatunk-e egyedül a jelenlegi helyzet­ből? Domokos György: A szakma érdekvédelmi helyzete és a feladatok Apagyi Géza: Az Állami Földmérés elvárható szerepe a digitális földmérési alaptérkép (DFT) létrehozásá­ban Kovács Gáborné: A digitális földmérési alaptérképké­szítés és helyzete Magyarországon Dr. Forgács Zoltán: Javaslat a közigazgatási határvo­nalak központi nyilvántartására Bolla Gyula—Farkas Zoltán: Digitális kataszter kiala­kítása a tulajdonváltozásokkal összefüggésben Györgyi Antal: A komplex decentrális ingatlan-nyil­vántartási rendszer fejlesztésének jelenlegi helyzete Kis-Kéry Béláné dr.: A centrális számítógépes ingat­lan-nyilvántartási rendszer múltja és jövője Dr. Lisziewicz Zsolt: A SICAD/open alapú közműháló­zati információs rendszerek Csorvási-Csuvár László: A Buda környéki agglomerá­ció általános rendezési terve és a hozzá kapcsolódó földmérési munkák Dr. Richard Baldwin—Podolcsák Ádám—Tóth Mária: TAKAROS, avagy a fejlesztési kérdései (avagy üdítő a kánikulában) Homolya András: A kataszterek térképi és leíró adatai­nak feldolgozása, problémák, lehetőségek, megol­dások SZEMLE EGYESÜLETI HÍREK RENDELETEK SZAKIRODALMI ISMERTETÉSEK

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék