Geodézia és kartográfia 2002 (54. évfolyam, 1-12. szám)

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA 54. ÉVFOLYAM ____________________________________________________2002 TARTALOMJEGYZÉK FŐCIKKEK Adóm József: Az IAG 2001. évi tudományos közgyűlése Budapesten................................8/12 Adóm József: 225 éves a BME Altalános­és Felsőgeodézia Tanszéke ..........................10/3 Adóm József-Homolya András: A Tanszék története és működése alapításától napjainkig .................................10/4 Adóm József-Horváth Kálmán-Kis Papp László-Sárközy Ferenc: A Tanszék részvétele a szakirányú továbbképzésben .................10/23 Adóm József-Tokos Tamás-Tóth Gyula: Magassági mérőszámok és azok kapcsolata Magyarországon ..........................1/5 Arvolt Gyula-Tóth János: A külterületi vektoros digitális térképek (KUVET) készítésének feltételei és szakmai problémái a földhivataloknál ...................11/18 Balázsik Valéria-Joó István: A függőleges felszínmozgások vizsgálata Kisköre és a Békési-medence, továbbá a Kisalföld térségében ..................................7/18 Bartos Ferenc: A Nemzeti Kataszteri Program első négy évéről...............................................5/3 Bartos-Elekes Zsombor: Helységnevek a romániai magyar köztudatban (Az endonima és exonima mezsgyéjén)....4/19 Bence Isfván-Kőszegi Géza: Minőségbiztosítás a földügy területén ..........4/3 Bérezi Norbert: Földminősítési Fórum megnyitó előadása..........................................6/3 Boda Géza: Hivatal, vagy szolgáltató? .........8/29 Czakó János-Horvátb Kálmán-Tikász Emese: A külső terepi<mérőgyakorlatok jelentősége és szerepe a geodézia oktatásában ........10/18 Czakó János-Kiss Antal-Csemniczky László- Deák Ottó-Detrekői Akos-Homolya András- Kis Papp László-Sárközy Ferenc: A Tanszék Paksi Atomerőmű építésénél és üzeménél végzett műszaki ellenőrző, mérnökgeodéziai és fotogrammetriai feladatai ....................10/33 Csotó Éva-Kristóf Dániel: Űrfelvételek felhasználása az erdőgazdálkodásban ....9/10 Csemniczky László-Kiss Antal-Czakó János- Deák Ottó-Detrekői Akos-Homolya András- Kis Papp László-Sárközy Ferenc: A Tanszék Paksi Atomerőmű építésénél és üzeménél végzett műszaki ellenőrző, mérnökgeodéziai és fotogrammetriai feladatai....................10/33 Deák Ottó-Kiss Antal-Czakó János-Csemniczky László-Detrekői Akos-Homolya András- Kis Papp László-Sárközy Ferenc: A Tanszék Paksi Atomerőmű építésénél és üzeménél végzett műszaki ellenőrző, mérnökgeodéziai és fotogrammetriai feladatai ...................10/33 Dede Károly-Detrekői Ákos-Szűcs László: A budapesti dunai partfalak mozgásvizsgálata ........................................10/39 Deme Gyula: Gondolatok a geodéziai felméréseknél tapasztalható koordináta­ellentmondásokról ........................................2/10 Deme Gyula-Megyeri András: Néhány tapasztalat a nagyméretarányú digitális térkép használatáról ...................1 2/14 Detrekői Akos-Kőszegi Géza: Újévi köszöntő ...................................................1/3 Detrekői Akos-Dede Károly-Szú'cs László: A budapesti dunai partfalak mozgásvizsgálata ........................................10/39 Detrekői Akos-Kiss Antal-Czakó János- Csemniczky László-Deák Ottó- Homolya András-Kis Papp László­Sárközy Ferenc: A Tanszék Paksi Atomerőmű építésénél és üzeménél végzett műszaki ellenőrző, mérnökgeodéziai és fotogrammetriai feladatai.....................10/33 Dömsödi János: A földhasználat és a birtokviszonyok alakulása a Kárpát-medencében ....................................2/5 Fenyő György: Ingatlan-nyilvántartás vagy telekkönyv?............................................3/10 Fenyő György-Szabó Gyula: Irányelvek a birtokrendezések végrehajtásához ............6/8 3

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék