Geodézia és kartográfia 2002 (54. évfolyam, 1-12. szám)

Forgács Zoltán: Az állami alapadatok minőségügyi rendszere ................................3/22 Gyenes Róbert: A felsőfokú földmérő képzésről - másképpen.................................1/16 Halászná Székelyhídi Edit: A földminősítés a földügyi szakigazgatásban .........................6/4 Hargitai Henrik-Kereszturi Ákos: Javaslat magyar bolygótudományi szaknyelvi norma létrehozására .................9/26 Homolya András-Ádám József: A Tanszék története és működése alapításától napjainkig ..................................10/4 Homolya András-Kiss Antal-Czakó János- Csemniczky László-Deák Ottó-Detrekői Ákos- Kis Papp László-Sárközy Ferenc: A Tanszék Paksi Atomerőmű építésénél és üzeménél végzett műszaki ellenőrző, mérnökgeodéziai és fotogrammetriai feladatai ...................10/33 Homolya András-Krauter András-Noéh Ferenc: A Geodézia c. tantárgy oktatása a Műegyetemen............................................10/13 Horváth Kálmán-Ádám József-Kis Papp László- Sárközy Ferenc: A Tanszék részvétele a szakirányú továbbképzésben.................10/23 Horváth Kálmán-Czakó János-Tikász Emese: A külső terepi mérőgyakorlatok jelentősége és szerepe a geodézia oktatásában .............10/18 Iván Gyula: Minőségbiztosítás és adatminőség ..................................................5/10 Jávor Tamás-Niklasz László-Podolcsák Ádám: Földhivatali szolgáltatások fogyasztói szemmel ..........................................4/7 Joó István-ifj. Joó István: Beszélgetés dr. Márkus Béla egyetemi tanárral, a NYME GEO főigazgatójával ......................3/3 Joó István-Balázsik Valéria: A függőleges felszínmozgások vizsgálata Kisköre és a Békési-medence, továbbá a Kisalföld térségében ...................................7/18 Joó István-ifj. Joó István: Találkozás a 75 éves dr. Alpár Gyulával .........................8/3 Joó István-ifj. Joó István: Interjú Domokos Györggyel........................................9/3 Joó István: A hazai tudományos geodézia helyzetéről és teendőiről .............9/22 Joó István-ifj. Joó István: Interjú dr. Bérezi Norberttel, az FVM helyettes államtitkárával ..............................................12/3 Keresztúri Ákos-Hargitai Henrik: Javaslat magyar bolygótudományi szaknyelvi norma létrehozására .....................................9/26 Kis Papp László-Ádám József-Horváth Kálmán- Sárközy Ferenc: A Tanszék részvétele a szakirányú továbbképzésben .................10/23 Kis Papp László-Kiss Antal-Czakó János- Csemniczky László-Deák Ottó- Detrekői Ákos-Homolya András- Sárközy Ferenc: A Tanszék Paksi Atomerőmű építésénél és üzeménél végzett műszaki ellenőrző, mérnökgeodéziai és fotogrammetriai feladatai ....................10/33 Kiss Antal-Czakó János-Csemniczky László- Deák Ottó-Detrekői Ákos-Homolya András- Kis Papp László-Sárközy Ferenc: A Tanszék Paksi Atomerőmű építésénél és üzeménél végzett műszaki ellenőrző, mérnökgeodéziai és fotogrammetriai feladatai.........................................................10/33 Klinghammer István: A földrajzi szemléltetés korai története; iskolai térképek, atlaszok, föld- és éggömbök az egykori magyar iskolákban........................................12/8 Kolcsár Imre: Árvízvédelem és geoinformatika (védelmi munkák, tervezés, kivitelezés) ......................................8/24 Kőszegi Géza-Detrekői Ákos: Újévi köszöntő...................................................1/3 Kőszegi Géza-Bence István: Minőségbiztosítás a földügy területén ..........4/3 Krauter András-Homolya András-Noéh Ferenc: A Geodézia c. tantárgy oktatása a Műegyetemen............................................10/13 Kristóf Dániel-Csató Éva: Űrfelvételek felhasználása az erdőgazdálkodásban ....9/10 Kubány Csongor-Zentai László: Topográfiai térképek a weben ..................11/24 Lőrinczi Gyula: Földkéregmozgási hálózatok kiegyenlítése Hazay módszerének to vá b bfe jlesztésével .......................................8/20 Megyeri András-Deme Gyula: Néhány tapasztalat a nagyméretarányú digitális térkép használatáról .....................12/14 Mihály Szabolcs: Földügyi és térképészeti adataink a világtrendek tükrében ...............11/3 Molnár Gábor-Timár Gábor-Pásztor Szilárd: A WGS84 és HD72 alapfelületek közötti transzformáció Molodensky-Badekas-féle (3-paraméteres) meghatározása a gyakorlat számára .....................................1/11 Molnár Gábor-Tímár Gábor: Az EOV- koordináták nagypontosságú közelítése Hotine-féle ferdetengelyű Mercator-vetülettel.........................................3/18 Molnár Gábor-Timár Gábor: A HD72—»ETRS89 transzformáció szabványosítási problémái .........................12/28 Monhor Davaadorzsín: Adalékok a kívülállóérték fogalmához ......................12/21

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék