Geodézia és kartográfia 2004 (56. évfolyam, 1-12. szám)

2004 / 1. szám

Apagyi Géza-dr. Bérezi Norbert: Újévi köszöntő 3 Benedek Fülöp: Megnyitó előadás -TAKARNet felhasználói konferencia; (Budapest, 2003. november 27.) 5 Györffy János-Márton Mátyás: Óceánok térképi ábrázolása Baranyi IV. vetületének osztott változatában 7 Mogyorósi Péter: A jelenkori függőleges felszínmozgások vizsgálata és modellezése a Dunántúl déli részén 1 2 SZEMLE 20 HÍREK 41 MAGYAR FÖLDMÉRÉSI, TÉRKÉPÉSZETI ÉS TÁVÉRZÉKELÉSI TÁRSASÁG A FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDÜGYI ÉS TÉRKÉPÉSZETI FŐOSZTÁLY ÉS A MAGYAR FÖLDMÉRÉSI, TÉRKÉPÉSZETI ÉS TÁVÉRZÉKELÉSI TÁRSASÁG LAPJA az Ipar Műszaki Fejlesztéséért Alapítvány támogatásával. SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: APAGYI GÉZA (SZERKESZTŐ;, DR. ÁDÁM JÓZSEF, BARTOS FERENC, BÍRÓ GYULA, dr. bíró Péter, dr. csepregi Szabolcs, dr. detrekói Ákos, domokos györgy, hidvéginé dr. erdélyi ERIKA, DR. JOÓ ISTVÁN, DR. KARSAY FERENC, KASSAI FERENC, DR. KLINGHAMMER ISTVÁN, DR. MÁRKUS BÉLA, DR. MIHÁLY SZABOLCS, DR. PAPP-VÁRY ÁRPÁD, DR. RIEGLER PÉTER, SZABÓ GYULA, DR. VARGA JÓZSEF TÉMAFELELŐSÖK: Bartos Ferenc - sokszorosítás és nyomdai kapcsolat; Biró Gyula - alkalmazott geodézia és a földmérési és térképészeti vállalkozások; Csepregi Szabolcs - kiegyenlítő számítások, részletes felmérések; Domokos György - kartográfia és topográfiai felmérések; Hidvéginé dr. Erdélyi Erika és Riegler Péter - földhivatalok és földügyi kérdések; Karsay Ferenc - mérnökgeodézia, térképészet, szakmatörténet; Kassai Ferenc - Mérnöki Kamara; Mihály Szabolcs - információs technológia, DAT; Varga József - vetületek, transzformálások SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST, XIV. BOSNYÁK TÉR 5. LEVELEZÉSI CÍM: 1373 BUDAPEST, POSTAFIÓK 546. TELEFON/FAX: 222-5117; E-MAIL: gk.szerk@fomigate.fomi.hu; http: //www.fomi.hu/internet/magyar/szaklap/geodkart.htm A SZERKESZTŐSÉG MUNKATÁRSA: SZROGH GABRIELLA KIADJA: A MAGYAR FÖLDMÉRÉSI, TÉRKÉPÉSZETI ÉS TÁVÉRZÉKELÉSI TÁRSASÁG HU ISSN 0016-7118 ENG. SZÁMA: B/SZI/280/1/1995. SOKSZOROSÍTJA: HM TÉRKÉPÉSZETI KHT. FŐSZERKESZTŐ: DR. HC. DR. JOÓ ISTVÁN FELELŐS KIADÓ: APAGYI GÉZA ELNÖK D TARTALOM

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék