Gondolat, 1935 (1. évfolyam, 1-5. szám)

1935-01-01 / 1. szám

GONDOLAT LAJOS TARTALOM KEMÉNY GÁBOR: Kell-e az ember? (Szelekció-tanulmány) MÁRIÁSSY ZOLTÁN LÁSZLÓ: Neomisztikus megmozdulások Magyarországon )í -I­GÉSMEY PÁL: Érdeklődés és érték (Előtanulmány a „Siker * szociológiájához“} I f í \'ЬЛ FEJTŐ FERENC : Rapszódikus elmélkedések Babits „Ámor Sanctus“-a fölött i'f­NEMES LAJOS: A modern humanizmus ellentmondásai (Korunk bölcseletének bírálata 1.) ERG ÁGOSTON: A munka lélektana a tőkés termelési rendben BÁLINT GYÖRGY: „Persephone“ és az új Gide SZENTMIKLÓSY LAJOS : A természettörvény materialista v* fogalmáról NEUFELD BÉLA: Az egyetemi ifjúság világnézetéről (A prágai diáktüntetések margójára) MÓD ALADÁR: A természet és a társadalom fejlődéséről SZERKESZTI- V' SZEMLE H. G. Wells önéletrajza (Nagypál István) A pszichológia és pedagógia új útjai (Kemény Gábor) Illyés Gyula: Oroszország (Forgács Antal) ?.Z ■ A kritikus materializmus (Nemes Lajos) Egy székely nemes, aki fölfedezte a demokráciát (Б. G.) . I. ÉVF 1935 JANUAR 1. SZAKI

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék