Állami Főgimnázium, Gyergyószentmiklós, 1941

Jtfarosvásárhelyi Tankerület. J7 gyergyószentmiklósi m. kir. állami gimnázium Jnternátus. évkönyve az 1941—42. tanévről. fennállásának 3k-ik, működésének 12-iк évében. Szerkesztette: Jrtánya ferenc igazgató. Xiadta: az iskola igazgatósága. Nyomatott a Jtfárk Jstván könyvnyomdájában, Qyergyószentmik/ós, 194-2.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék