Állami Főgimnázium, Gyergyószentmiklós, 1942

jYlarosvásár helyi Jankerület. jft gyergyószenlmiklósi m. kir. állami gimnázium CJrternátus) ........................................................................................................................................................................................................lilini..................................... tíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH €vkönyve az 19if2—if3. tanévről. fennállásának 35-ik, működésének 13-ik évében. Szerkesztetfe: J/lánya ferenc igazgató. Kiadta: az iskola igazgatósága. Jtfárk Jsfván könyvnyomdája, (jyergyószentmik/ós, (Csíkvármegyej /94-3.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék